Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Muzeum w Łęczycy informuje

Od stycznia 2012 roku Muzeum rozpoczęło realizację II etapu projektu Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. I etap zrealizowany został w roku 2011. W jego ramach wykonane zostały analizy oraz opracowania materiałów archeologicznych pozyskanych w wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowiskach w Nagórkach Grabowskich, Teofilkach i Byszewie. 
więcej

wszystkich aktualności: 1