Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 15 rząd B, miejsce 18 rząd B, miejsce 23 rząd B, miejsce 66 rząd B, miejsce 1 rząd C, miejsce 23 rząd C, miejsce 10 rząd D, miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 30.12.2015 r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 30.12.2015 r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 24 721 03 47.
więcej

I etap prac rewitalizacyjnych Parku Miejskiego zakończony

W dniu 10 grudnia 2015 roku zakończono I etap prac związanych z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość zadania wynosi 899 969,61 złotych, a pozyskane dofinansowanie, to kwota 806 218,78 złotych. Zgodnie z zaplanowanymi robotami na rok 2015, wykonano prace remontowe związane z rozebraniem i odbudową muru oporowego, wykonaniem odwodnienia liniowego, odnową i odmuleniem cieku wodnego, umocnieniem skarp i umocnieniem przyczółków, prace remontowe przy małej architekturze. Prowadzono remont altany, konserwację i remont mostków, wymianę wiaty, a także przeniesienie ławek i koszy do zatoczek. 

więcej

wszystkich aktualności: 2