Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Walne zebranie SKKW

Królewskie Miasto Łęczyca w dniu 27 czerwca 2015 roku, na zaproszenie Burmistrza Krzysztofa Lipińskiego gościło członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Okazją do tego spotkania było IX Walne Zebranie Stowarzyszenia. W roku 2015 w skład tej szacownej organizacji wchodzi 31 miast o historycznych korzeniach m.in. : Bydgoszcz, Gorlice, Inowłódz, Koło, Kowal, Kruszwica, Niepołomice, Przemyśl, Radom, Sandomierz, Wiślica, Wyszogród, szkoły wyższe i średnie oraz liczne stowarzyszenia. Walny Zjazd odbył się w historycznych komnatach łęczyckiego zamku.

więcej

Szlakiem stolic Polski

W dniu 25.06.2015r. na łęczyckim Zamku odbyło się uroczyste zamknięcie projektu "Szlakiem stolic Polski" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele łęczyckiego Samorządu, instytucji oświatowych, kulturalnych, służb mundurowych, przedstawiciele Zarządu TPD i oczywiście rodzice dzieci.Dzieci i młodzież zupełnie samodzielnie i z wielką dumą opowiedzieli wszystkim zebranym o swojej 10-miesięcznej przygodzie z projektem "Szlakiem stolic Polski", a przygotowana przez nich prezentacja multimedialna dobitnie podkreślała ich wielkie zaangażowanie w planowanie i organizowanie poszczególnych działań projektowych.więcej

Skoła Podstawowa nr 3 i nr 4 - zakończenie roku

W dniu 25 czerwca w łęczyckich Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 uczniowie VI klas uroczyście zakończyli tak ważny w swoim życiu etap kształcenia. Podczas wielkiej gali, podsumowano okres pobytu w przyjaźnie nastawionych do młodzieży placówkach edukacyjnych. Udział w uroczystościach wzięli Pan Wiceburmistrz Krzysztof Urbański i Przewodniczący Rady Miasta Pan Zenon Koperkiewicz. W otoczeniu swoich wychowawców, nauczycieli i rodziców wręczono absolwentom dyplomy ukończenia szkoły podstawowej. Najlepsi uczniowie w nauce, z wzorową frekwencją, reprezentujący szkołę na zewnątrz otrzymali nagrody i wyróżnienia. Podczas imprez nie zabrakło atrakcyjnej oprawy artystycznej oczywiście z polonezem w roli głównej. Byli szóstoklasiści naładowani już wakacyjną atmosferą pożegnali się ze szkołę na imprezach tanecznych zorganizowanych przy pomocy dumnych ze swoich dzieci rodziców. Dołączając się do radosnych chwil, życzymy młodzieży udanych wakacji i kolejnych wielkich wyzwań już na gimnazjalnym szlaku.Szkoła Podstawowa nr 3Szkoła Podstawowa nr 4więcej

24 czerwca w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla trzecich klas

Zgodnie z tradycją część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie młodzież z trzecich klas zatańczyła Poloneza. Zebranych gości, rodziców i przede wszystkim uczniów przywitała dyrektor Wanda Lepczak, Na Sali nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych w osobie burmistrza Łęczycy, Pana Krzysztofa Lipińskiego oraz Przewodniczącego Rady Pana Zenona Koperkiewicza, którzy życzyli kończącym gimnazjum jak najlepszych wyników w dalszej nauce i dobrej zabawy na późniejszym balu.
Po przemówieniach odbyło się wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce, zaangażowanie w życie społeczne szkoły, a także za godne reprezentowanie szkoły poza jej murami. W dalszej części odbyła się część artystyczna, a której zebrani goście mogli podziwiać występy wokalne, taneczne. Jedno należy przyznać – młodzież jest naprawdę zdolna ! Świetna koncepcja i rewelacyjne wykonanie!Gratulujemy i życzymy pasji w zdobywaniu dalszej wiedzy.
więcej

Księgarnia „Pegaz” fundatorem nagród

Właścicielki księgarni "Pegaz" zachwycone sukcesem Przedszkolaków z "Jedynki", które zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Wild Cat Challenge, postanowiły ufundować nagrody książkowe dla dzieci i przedszkola. 23 czerwca 2015r. Pani Zofia Onik w imieniu swoim i koleżanki z księgarni "Pegaz" odwiedziła Przedszkole nr 1, by wręczyć zdobywcom 1-go miejsca nagrody.

Wszyscy byli przyjemnie zaskoczeni tak miłym gestem, bowiem nie spodziewali się dodatkowych nagród i to od osób nie związanych z przedszkolem, ani organizatorem konkursu.

więcej

KONKURS "GLOBAL JUNIOR CHALLENGE”

Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.Cele

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi i ich nauczycieli do korzystania z nowych technologii, wymiany doświadczeń i naśladowania udanych inicjatyw.Konkurs “Global Junior Challenge” nagradza projekty ze wszystkich dziedzin edukacji młodzieży, nie tylko te skierowane do szkół. Nie istnieją żadne ograniczenia geograficzne lub odnoszące się do skali projektu, konkurs przeznaczony jest dla wszystkich (od stron internetowych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych do ogólnoświatowych projektów wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w szkoleniu on-line).
więcej

TALENTY - FUNDUSZ STYPENDIALNY

Stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży - uczniów, maturzystów i studentów - z niezamożnych rodzin.Cele

Talenty - Fundusz Stypendialny powstał przy współpracy m.in. Stowarzyszenia Konfraternia Jamneńska i Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów z Poznania. Niesie pomoc finansową uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Początkowo funkcjonował pod nazwą: Stypendia Funduszu Lednickie Talenty.Dofinansowane działania

Pomoc finansowa obejmuje stypendia naukowe, socjalne oraz na specjalne potrzeby edukacyjne
więcej

INFORMACJA

W dniu 25 czerwca 2015 roku o godzinie 15:00 w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowych, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2015/ 2016. Serdecznie zapraszamy.
więcej

"Żabki" z Przedszkola nr 1 w Sokolnikach

W dniu 11 VI 2015 roku dzieci z grupy " Żabki " z Przedszkola nr 1 w Łęczycy uczestniczyły w wycieczce do lasu w Sokolnikach. W wycieczce brali udział również rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie dzieci. Spacer po lesie oraz rozmowa z leśnikiem umożliwiła zarówno dzieciom jak i dorosłym poszerzenie swojej wiedzy przyrodniczej jak również zdobycie nowych wiadomości na temat lasu oraz jego mieszkańców. Po przebyciu leśnych ścieżek i poczynionych licznych obserwacjach przyrodniczych uczestnicy mogli odpocząć na terenie leśniczowki oraz posilić się pyszną kiełbasą z ogniska. Zakończeniem wycieczki były zabawy na placu zabaw w Sokolnikach, w których wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli.

 


więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy - wizyta księdza Biskupa Andrzeja Dziuby

W dniu 15 czerwca 2015 r. mieliśmy zaszczyt powitać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy czcigodnego księdza Biskupa Andrzeja Dziubę. W spotkaniu uczestniczyli również dziekan łęczycki ksiądz prałat Sławomir Sobierajski oraz gwardian klasztoru Ojców Bernardynów ojciec Leszek Walkiewicz. Dyrektor ŚDS Marek Szczepaniak, uroczyście przywitał księdza Biskupa, po czym nastąpiła wspólna modlitwa, która była dla Uczestników ośrodka niezwykle ważną chwilą, ponieważ wciąż potrzebują umocnienia wiary i sił do walki z chorobą.


więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku w zakresie wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej (Zarządzenie Nr 120.69.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku w zakresie wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie nr 120.71.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku w zakresie wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 120.71.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11.06.2015 r.

Formularz zgłoszeniowywięcej

Dziś uroczyste wręczenie nagród im. Benedykta Polaka

W dniach 16 marca i 8 kwietnia 2015 roku w sali Zamku Królewskiego w Łęczycy odbyły się posiedzenia Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, podczas których dokonano wyboru jej pierwszych laureatów. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla obywatela polskiego oraz dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z polskimi badaczami. W roku 2015 uhonorowani zostaną: prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski naukowiec, orientalista (indolog), ambasador Rzeczpospolitej Polski w Indiach w latach 1993 - 1996 oraz prof. dr hab. Nikolai Grube, naukowiec niemiecki, epigrafik, światowej klasy autorytet w dziedzinie znajomości pisma Majów. Kapituła postanowiła również przyznać specjalny dyplom uznania panu Aleksandrowi Dobie, polskiemu podróżnikowi, kajakarzowi, zdobywcy i odkrywcy, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej i z Europy do Ameryki Północnej), wyłącznie dzięki sile mięśni.
więcej

Debata na temat kolejki wąskotorowej

W dniu wczorajszym, w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy, odbyła się debata poświęcona przyszłości kolejki wąskotorowej biegnącej na linii Krośniewice – Ozorków. Wśród zaproszonych przez Burmistrza Królewskiego Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zenona Koperkiewicza gości znaleźli się m.in.: Agata Ograbek – Dyrektor Regionalny ds. Geodezji i Współpracy z Samorządem PKP S.A., Anna Sokołowska – Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Samorządami, Tomasz Adamkiewicz – Prezes Towarzystwa nad Zabytkami/Oddział w Łodzi, Katarzyna Starecka – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków/Delegatura w Skierniewicach oraz Antoni Chamczyk - Wiceprezes Stowarzyszenia Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej. 

więcej

Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych na terenie Łęczycy

Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński i Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy insp. Paweł Karolak podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Istotą służb ponadnormatywnych są dodatkowe patrole policjantów w czasie wolnym od służby, którzy będą podejmować czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. 

więcej

Nasi gimnazjaliści debatowali podczas II Międzynarodowego Kongresu Łódzkie Energetyczne!

Województwo łódzkie wiedzie prym w energetyce konwencjonalnej w Polsce, a w obszarze odnawialnych źródeł energii może stać się prawdziwym liderem.

"O wyborze zielonych technologii w energetyce nie powinny decydować względy ekonomiczne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo społeczeństwa." to temat debaty, która była ważnym punktem pierwszego dnia kongresu, a w której wzięło też udział 25 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy pod opieką nauczycieli: Łukasza Cybulskiego, Agnieszki Andryskowskiej i Karoliny Mikołajewskiej. Udział młodzieży z naszego miasta w tej debacie to dostrzeżenie przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz Klastra Bioenergia dla Regionu działań łęczyckiej placówki i Urzędu Miejskiego we wprowadzaniu innowacyjnego przedmiotu jakim jest mechatronika, a także zagadnień związanych z wykorzystywaniem energii odnawialnej we współczesnym świecie. Nie bez znaczenia był również fakt współpracy łęczyckiego gimnazjum z Politechniką Łódzką. 

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 28