Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Pomysły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Łęczycy

Łęczyca dotknięta jest problemem dużego natężenia ruchu samochodowego. Dzieje się tak w związku z ruchem tranzytowym przebiegającym przez centrum miasta. Największe natężenie ruchu samochodowego obserwowane jest w ciągu drogi wojewódzkiej DW703 czyli na ulicach Belwederskiej, Al. Jana Pawła II i Kaliskiej.W sprawie usprawnienia ruchu w centrum Łęczycy prowadzone są rozmowy z mieszkańcami. Podczas jednego ze spotkań zorganizowanego w tej sprawie w ramach posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, które miało miejsce 14 lipca br., wysłuchane zostały głosy Łęczycan. Mieszkańcy proponowali różne rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych.
więcej

Rajd Pojazdów Zabytkowych w Łęczycy

Już w najbliższą sobotę (3 października) w godz. 13.00 - 15.00 na Łęczyckiej Starówce pojawi się ponad 70 zabytkowych samochodów. Ich kierowcy wezmą udział w próbie sportowej i powalczą o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca. Wszystkich, którzy mają ochotę podziwiać pięknie pokładające się Citroeny czy posłuchać ryku silników Mustangów zapraszamy tego dnia na Plac Tadeusza Kościuszki.
więcej

Dzień Świętego Huberta w Łęczycy

Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Łęczycy rozbrzmią sygnały myśliwskie. Po raz dziewiąty w naszym Królewskim Mieście odbędzie się Hubertus – święto myśliwych, leśników i jeźdźców. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą Hubertowską w Kościele OO. Bernardynów. Następnie uczestnicy w uroczystym przemarszu przejdą ulicami miasta na Plac Tadeusza Kościuszki gdzie dla uczestników imprezy zaplanowano wiele atrakcji.

Organizatorzy przygotowali m.in.: występ zespołu sygnalistów "Hubertusy", prezentację ptaków łowczych oraz psów myśliwskich, pokazy konne, blok konkursów i zabaw ekologicznych, Turniej Szachowy a także degustację potraw.Szczegółowy program Święta (do pobrania tutaj)
więcej

Piknik integracyjny na Królewskim Zamku

W ostatnią sobotę, 26 września, na Zamku Królewskim w Łęczycy odbył się Piknik integracyjny pod nazwą „Rodziną Być”. Liczne koncerty, występy dzieci i wspólne tańce świetnie bawiły wszystkich uczestników spotkania w tym przedstawicieli rodzin zastępczych, którym impreza była dedykowana. 

więcej

Władze Łęczycy planują rewitalizację miasta

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Łęczycy przedstawi radnym miejskim propozycję uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta. Burmistrz zaproponuje zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 166 tys. zł na rozpoczęcie realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja miasta Łęczyca”. Pierwszy, przygotowawczy etap projektu przewiduje przeprowadzenie procesu badawczego, dotyczącego wyznaczenia priorytetowych obszarów rewitalizacji. W ramach zabezpieczonych środków, przeprowadzone zostaną między innymi konsultacje społeczne i opracowana będzie docelowa koncepcja rewitalizacji wybranych obszarów w mieście.

więcej

Konsultacje społeczne Lokalnej Grupy Działania

W piątek, 25 września br. odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach Lokalnej Grupy Działania. Piątkowe spotkanie miało na celu przede wszystkim wskazanie - na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji miasta - obszarów priorytetowych do dofinansowania. Była to także okazja do poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania dotacji i do dyskusji na temat ewentualnego zakresu wniosków o pomoc.

 

   

więcej

Kolejne drogi do modernizacji

Władze miasta planują przeznaczenie kolejnych środków z budżetu miasta na modernizację dróg wewnętrznych. Tym razem chodzi o drogi odchodzące od ulicy Kaliskiej. Podczas najbliższej sesji Burmistrza Miasta przedstawi radnym miejskim stosowny projekt uchwały. Proponowana w niej kwota 95 tys. zł. pozwoli na utwardzenie dwóch dróg. Pierwsza zlokalizowana jest przy szkole muzycznej. Druga kończy się przy torach kolejki wąskotorowej.
więcej

Zakończono prace archeologiczne na ulicy Poznańskiej

23 września br. zakończyły się badania archeologiczne na ulicy Poznańskiej, które prowadzone były w związku z odnalezieniem fragmentu bruku ulicznego, podczas prac budowlanych związanych z przebudową ulicy. W trakcie przeprowadzonych badań archeologicznych nie znaleziono innych elementów architektonicznych, ani przedmiotów mogących mieć wartość historyczną czy zabytkową. W chwili obecnej wykonawca inwestycji oczekuje na decyzję konserwatora zabytków zezwalającą na kontynuację prac budowlanych.

więcej

Władze Łęczycy przekazały policji nowy radiowóz

24 września br. burmistrz Krzysztof Lipiński w towarzystwie przedstawicieli Rady Miejskiej przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęczycy insp. Pawłowi Karolakowi nowy radiowóz. Radiowóz, którego zakup współfinansowany był z miejskiego budżetu, to samochód osobowy marki Opel Corsa z 2015 roku. Auto będzie służyć funkcjonariuszom z Zespołu Dzielnicowych w Łęczycy i ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta.

1 1

więcej

Łęczycka mechatronika doceniona

W czwartek 24 września w siedzibie Europejskiego Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich odbyło się seminarium dotyczące finansowania zajęć z mechatroniki ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020. W czasie spotkania poruszane były również tematy współzawodnictwa szkół, imprez i warsztatów robotyki w ramach współpracy gimnazjów z uczelniami, studenckimi kołami naukowymi i innymi organizacjami. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy od kilku lat wdraża nowy, innowacyjny i interdyscyplinarny przedmiot jakim jest mechatronika i zostało bardzo wysoko ocenione przez stowarzyszenie odpowiadające za jego popularyzację w Polsce.

więcej

Ministerstwo pyta nas o uchodźców

18 września do Burmistrza Miasta Łęczyca wpłynęło pismo z Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zapytaniem dotyczącym możliwości przyjęcia przez miasto Łęczyca uchodźców. Zostaliśmy poproszeni o wskazanie potencjalnej ilości uchodźców, których jesteśmy w stanie przyjąć. Pismo zostało skierowane do Urzędu Miejskiego w związku z zapytaniem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.W chwili obecnej władze miasta nie widzą możliwości by przyjąć uchodźców. Nie jest to sprzeciw niesieniu pomocy uchodźcom co do zasady. W chwili obecnej miasto nie jest gotowe by przyjąć obcokrajowców. Ten brak gotowości widoczny jest chociażby w świetle niezaspokojonych potrzeb mieszkańców naszego miasta w zakresie mieszkań komunalnych i niesatysfakcjonującej sytuacji na lokalnym rynku pracy, który miałby problem by wchłonąć kolejne osoby.Ponadto ewentualna decyzja o przyjęciu uchodźców potencjalnie rodzi tak wiele konsekwencji i obaw w społeczeństwie, że jej podjęcie powinno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami miasta.

więcej

Zmiana terminu biegu

Organizatorzy Indywidualnych Biegów Przełajowych "Nad Zalewem" informują , że z przyczyn od nich niezależnych ulega zmianie pierwotny termin biegów, który zaplanowano na 24 września.Zawody odbędą się 28 września br. (godz. 10.30 - weryfikacja zawodników, godz. 11.00 - rozpoczęcie Biegów). Zawodnicy będą rywalizować w 3 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem imprezy jest: Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Szkolny Związek Sportowy w Łęczycy.
więcej

Będzie transmisja z obrad Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Łęczyca wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia transmisji on-line z posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Miejskiej w Łęczycy. Wprowadzona zostanie zasada udostępniania za pomocą Internetu wszystkich prac Rady Miejskiej odbywających się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Zarządzenie zostało wydane zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożonymi w dniu 17 września br., podczas posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy.
więcej

Zapraszamy na spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczących Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”. Spotkanie odbędzie się 25 września 2015r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Na spotkaniu omawiane będą najważniejsze aspekty funkcjonowania Miasta Łęczyca jako członka Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”. Dzięki spotkaniu będziemy mogli poprawnie określić potrzeby i problemy łęczycan. Przeprowadzona na podstawie wniosków ze spotkania analiza, pozwoli określić wspólne cele i kierunki działania dla Lokalnej Grupy Działania, a w efekcie opracować dokument – „Lokalna Strategia Rozwoju”. Dokument ten z kolei umożliwi pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadań, inwestycji i wydarzeń, które zostaną określone w Strategii.Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu!
więcej

Łęczyccy strażacy świętowali 140-lecie swojego istnienia

20 września br. odbyły się w naszym mieście obchody 140 rocznicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycy. Obok licznie zgromadzonych strażaków i mieszkańców miasta w uroczystościach uczestniczyli także potomkowie założycieli łęczyckiej straży pożarnej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 29