Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Bardzo dobry start łęczyckich lekkoatletów w zawodach kontrolnych w Aleksandrowie Łódzkim

W hali Szkoły Sportowej w Aleksandrowie Łódzkim odbyły się zawody kontrolne dla młodzików, w których wystartowała pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów łęczyckiego gimnazjum. Impreza była ważnym sprawdzianem formy młodych lekkoatletów przed zbliżającymi się Mistrzostwami Województwa. 

więcej

Burmistrz zwiększył pulę środków na stypendia sportowe

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o wprowadzeniu zmian w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.168.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.8.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 21 stycznia 2016r. (do pobrania tutaj)

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 120.167.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Inauguracja sezonu halowego młodych lekkoatletów

Łęczyccy lekkoatleci ze szkół podstawowych zajęli wysokie miejsce na inauguracji sezonu halowego, który miał miejsce ostatnią sobotę 9 stycznia 2016 r. w hali przy Szkole Sportowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. W III Halowym Trójmeczu Lekkoatletycznym - Aleksandrów – Łęczyca - Łódź reprezentacja Łęczycy wypadła bardzo dobrze, zajmując w klasyfikacji drużynowej II miejsce, a tym samym ustępując tylko gospodarzom. 

więcej

wszystkich aktualności: 4