Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.122.2011 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników w 2012 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2011 roku.

Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe.
więcej

wszystkich aktualności: 1