Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 58/2011 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników w 2011 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2010 roku.

Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe
więcej

wszystkich aktualności: 1