Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiam, że z ważnych przyczyn termin posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy został przesunięty na dzień 27 października 2011 r. godz. 16.15. Tematyka i miejsce posiedzenia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Wencel

więcej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2011 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy i Sądu Okręgowego w Łodzi

W dniu 29.09.2011r. na Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy podjęto Uchwałę Nr XII/85/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy. W głosowaniu tajnym do orzekania w sprawach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy zostali wybrani: Caban Wojciech Antoni, Cuper Władysława, Duchnowski Piotr, Graczyk Paweł, Kieszkowska-Król Elżbieta Maria, Krajewska Mirosława, Kupiecka Irena Rozalia, Maszewska Agnieszka, Sienna Honorata, Staniewska Krystyna Józefa, Szeming Anna, Trzeciak Grażyna Teresa, Turbiarz Jadwiga Ewa, Wielec Fajndt Jadwiga, Wysocka Halina. Uchwałą Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyobru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym zostali wybrani: Cieślak Anna, Grzelczak Wanda Teresa, Malewski Aleksander Bogumił.

więcej

XIII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na XIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łęczycy. Sesja odbędzie się w dniu 12 października 2011 r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 4