Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

XVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XVII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 października (czwartek) 2015 roku o godzinie. 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2015 roku (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Planu i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2015r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 23 października 2015roku (piątek) o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18 a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2015 roku o godz. 16:11 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Radni zgodnie poparli propozycje Burmistrza

Program poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, zwołanej z inicjatywy Burmistrza Miasta, przewidywał podjęcie przez radnych dwóch uchwał. Pierwsza z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie na własność terenów, które zostaną następnie włączone do łęczyckiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozszerzenie łęczyckiej podstrefy i przygotowanie tam terenów inwestycyjnych sprawi , że realnym stanie się poszukiwanie potencjalnych inwestorów, gotowych lokalizować swoje przedsiębiorstwa na ternie miasta. Stwarza to tym samym szansę na nowe miejsca pracy dla łęczycan.
więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

w dniu 12 października 2015roku (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18 a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.


więcej

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza

Zapraszam na sesję nr XVI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 12 października (poniedziałek) 2015 roku o godzinie. 17.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 8