Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 30 listopada (poniedziałek) 2015 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 16°° odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Radni dyskutowali o podatkach i opłatach lokalnych

18 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy. Na posiedzeniu radni miejscy poparli propozycje Burmistrza Miasta dotyczące niepodnoszenia podatków od nieruchomości w roku 2016. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali propozycję Burmistrza Miasta zakładającą obniżenie niektórych stawek podatku od środków transportu i zniesienie podatku od posiadania psów. Podczas posiedzenia radni miejscy postulowali również wprowadzenie stref płatnego parkowania na terenie miasta. Zgodnie ich z propozycjami opłaty miałyby być pobierane od kierowców parkujących na ulicy Konopnickiej w rejonie Urzędu Miejskiego i Sądu, na al. Jana Pawła II oraz na pl. Kościuszki przed budynkiem Ratusza. Ostateczne decyzje w powyższych sprawach radni będą podejmować na kolejnych sesjach Rady Miejskiej.
więcej

Sesja nr XVIII Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego zwołuję sesję nr XVIII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 20 listopada (piątek) 2015 roku o godzinie 9:00, która odbędzie się w Sali 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek obrad:
więcej

Posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

W dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisja Gospodarki i Mienia w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.Porządek posiedzenia:
więcej

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji

Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2015r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Ratuszu Miejskim.
więcej

wszystkich aktualności: 11