Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2010 r. o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łęczyca w sali 27 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

III Sesja Rady Miasta Łęczyca

Zapraszam na sesję nr III Rady Miasta Łęczyca w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek obrad:

więcej

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miasta Łęczyca

Zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Druga Sesja Rady Miasta Łęczyca kadencji 2010-2014

W dniu 09 grudnia br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Łęczyca, podczas której został zaprzysiężony Burmistrz Łęczycy - Pan Andrzej Olszewski. Zastępcą Burmistrza został Pan Wojciech Czaplij, natomiast Sekretarzem - Pani Renata Brygier.

więcej

Zaproszenie na II sesję Rady Miasta Łęczyca

Zapraszam na II sesję Rady Miasta Łęczyca w dnia 09 grudnia 2010 r. o godz. 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek obrad:więcej

Pierwsza Sesja Rady Miasta Łęczyca kadencji 2010-2014

W dniu 2 grudnia 2010r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miasta Łęczyca. Wybrani Radni otrzymali zaświadczenie o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, którym został Pan Paweł Kulesza oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta, którym została Pani Lidia Keller.

więcej

wszystkich aktualności: 6