Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XXII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 18 grudnia (piątek) 2015 roku o godzinie 8.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych "OD NOWA" zwołuję sesję nr XX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 10 grudnia (czwartek) 2015 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Podatki lokalne nie wzrosną w przyszłym roku

30 listopada br. podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni miejscy poparli propozycje Burmistrza Miasta dotyczące niepodnoszenia podatków od nieruchomości w roku 2016. Ponadto radni przegłosowali propozycję Burmistrza Miasta zakładającą obniżenie niektórych stawek podatku od środków transportu i zniesienie podatku od posiadania psów. Na sesji przyjęte zostały między innymi miejskie programy: współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
więcej

wszystkich aktualności: 9