Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2017 roku (środa) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godzinie 16°°, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie reformy oświaty

15 lutego 2017 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła decyzję, że od nowego roku szkolnego na terenie miasta Łęczyca będą funkcjonowały 3 szkoły podstawowe.

Uchwała nr XLIV/255/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.więcej

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 15 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 16:17 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 roku (czwartek) o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 9