Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

X Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr X Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 maja 2015r. o godz. 16.30, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2015r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2015r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

w dniu 11 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


  1. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Łęczycy.


  2. Informacja nt. działalności Spółki PGKIM.


  3. Informacja nt. bieżących remontów substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobach miasta.


  4. Opinia projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Łęczyca.


  5. Informacja nt. współpracy Urzędu Miasta Łęczyca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Łęczycanka”.


  6. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Wojciech Wojciechowski

więcej

wszystkich aktualności: 4