Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Za nami sesja absolutoryjna

27 czerwca na XXXI posiedzeniu Rady Miejskiej w Łęczycy podejmowana była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2015. W porządku obrad znalazły się ponadto punkty dotyczące Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 roku, podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 01 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Wznowione posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji

Informuję, że w dniu 27.06.2016 r. - poniedziałek zostaną wznowione obrady Komisji Sportu i Rekreacji.

Punkt 2 : Omówienie planów związanych ze stadionem miejskim- odbędzie się na Stadionie Miejskim w Łęczycy- godzina 13.00.

Pozostałe punkty: kontynuowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łęczycy od godziny 14.15.
więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XXXI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.00, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2016 roku o godz. 15:10 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 16.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2016 roku (wtorek), o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.
więcej

Zapraszamy na XXX Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XXX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 09 czerwca 2016 roku (czwartek) o godzinie. 17.00, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 09 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 15:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 10