Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Wznowienie obrad Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy

Informuję o wznowieniu po przerwie obrad sesji nr LIII Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 22 czerwca 2017 roku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 16:30.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kulesza
więcej

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na posiedzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 08 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej, od godz. 16:30 komisja będzie kontynuowana w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 05 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16:13 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca) § 4 ust. 3-4 oraz 6 na wniosek Klubu Radnych „Od Nowa” zwołuję sesję nadzwyczajną nr LII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 02 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 11