Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji

Zawiadamiam, że w dniu 6 października 2015r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 01 października 2015 roku o godz. 16:10 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zapraszam na sesję nr XV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 30 września (środa) 2015 roku o godzinie. 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek obrad:
więcej

KOMISJA PLANU I BUDŻETU

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2015 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2015.

2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015 – 2021.

3.Rozpatrzenie wniosków i wydanie opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie wierzytelności przypadających Gminie Miasto Łęczyca z tytułu zaległości w opłatach za zajmowane lokale mieszkalne.


4. Sprawy różne. Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Marek Jóźwiak
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2015 roku (czwartek) o godz. 16°° odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2015 roku o godz. 16:15 (czwartek) odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam na sesję nr XIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 9 września 2015 roku (środa) o godz. 16.45, która odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 9