20 lat istnienia Straży Miejskiej w Łęczycy
2012-07-12 13:36:10

W dniu 2012-07-07 minęła dwudziesta rocznica powołania jednostki Straży Miejskiej na terenie naszego miasta Łęczyca. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie władz miasta z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, podczas którego wręczono wyróżniającym się strażnikom awanse na wyższy stopień strażniczy. Na powołanie Straży Miejskiej pozwoliły przemiany ustrojowe jakie nastąpiły w Polsce w latach 1989-1990, które spowodowały przyznanie Gminom pełnej niezależności.

 


Mocą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gminy zobowiązane zostały do zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym też do utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W celu realizacji tego zadania zezwolono gminom miejskim na tworzenie własnych formacji mundurowych, zwanych strażami miejskimi, których podstawowym walorem jest szczególna znajomość potrzeb mieszkańców występujących na danym terenie.

Potrzeba powoływania tej formacji w poszczególnych miastach nie ominęła również Łęczycy. Na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w dniu 07 lipca 1992 r. Rada Miasta Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Łęczycy, powierzając jej wykonanie Burmistrzowi Miasta, którym w tym czasie był mgr inż. Andrzej Masiarek.

Pierwszym Komendantem Straży Miejskiej mianowany został Witold Gajewski. Początkowo stan etatowy straży wynosił trzy osoby oprócz komendanta przyjęto do służby insp. Pawła Kubicza oraz insp. Tomasza Olczyka po czterech miesiącach funkcjonowania jednostki zdecydowano się na przyjęcie dwóch kolejnych osób byli to insp. Waldemar Bera oraz insp. Grzegorz Koza. W naszej jednostce pracowali również w poszczególnych okresach: młodszy strażnik Grzegorz Kaczkowski, młodszy strażnik Marek Rudkowski, aplikant Arkadiusz Piskorski, strażnik Mateusz Czerwiński, aplikant Damian Gmerek, młodszy strażnik Wojciech Młynarczyk, młodszy strażnik Rafał Sobczak.

Obecnie w Straży Miejskiej w Łęczycy pracują: komendant - Tomasz Olczyk, starszy inspektor Grzegorz Koza, strażnik Krystian Jatczak, starszy strażnik Tomasz Markiewicz. strażnik Ewa Marciniak

W ciągu 20 lat istnienia Straży mieszkańcy przyzwyczaili się, że funkcjonariusze Straży Miejskiej są w stanie pomóc im w rozwiązaniu niektórych problemów dotyczących porządku, spokoju i bezpieczeństwa w mieście. Świadczy o tym chociażby ilość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, która systematycznie wzrasta.

Z roku na rok Łęczycanie coraz częściej zwracają się o pomoc właśnie do funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pierwsze zgłaszane przez mieszkańców sprawy dotyczyły w dużej mierze nielegalnego handlu i nieporządku na ulicach, dzikich wysypisk śmieci, porzuconych wraków samochodowych, nieprawidłowego parkowania pojazdów, nie zachowania środków bezpieczeństwa przy trzymaniu psów a więc spraw, które i dzisiaj w pewnym zakresie są aktualne. Zadania realizowane przez Straż Miejską są różnorodne i różnie przez mieszkańców postrzegane. Jedni stwierdzają na przykład, że strażnicy zajmują się tylko nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami, inni że nie pozwala się im spokojnie wypić piwa w parku. Prawda jest inna, strażnicy realizują wiele zadań, czasami nie dostrzeganych przez mieszkańców.

Do zadań takich zaliczyć należy między innymi współdziałanie z innymi służbami w czasie klęsk żywiołowych, zabezpieczania imprez i uroczystości, miejsc awarii oraz zdarzeń losowych.

Festyny, pomoc innym organom, profilaktyka
Różnego rodzaju imprezy i uroczystości na wolnym powietrzu organizowane są na terenie miasta Łęczyca coraz częściej. Zabawa sylwestrowa na Rynku, festyn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Memoriał lekkoatletyczny im J. Ponomarenki i R. Majewskiego, Obchody Konstytucji Trzeciego Maja, Majówka Zdrowia, Jarmark Benedykta Polaka, Dzień Dziecka, Festiwal Piosenki Turystycznej Nocnik, Wojewódzkie Obchody Trzeźwości, Turniej Rycerski, Obchody Bitwy nad Bzurą, Łęczyca w Barwach Jesieni, Hubertus, Obchody Dnia Niepodległości to stałe inicjatywy władz miasta oraz powiatu. Na organizowanych imprezach bawią i edukują się całe rodziny a nad ich bezpieczeństwem czuwają strażnicy wraz z policjantami i pracownikami firm ochroniarskich. Mimo, że są miesiące gdy strażnicy pracują we wszystkie soboty i niedziele, to satysfakcjonuje nas fakt, że mieszkańcy dobrze i bezpiecznie się bawią.

W swej działalności Straż Miejska jest zobowiązana także ustawowo do współdziałania z takimi instytucjami jak m in. 1.Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy – wspólne patrole w dni robocze jak i wybrane weekendy,
2.Powiatowa Straż Pożarna w Łęczycy – wspólne kontrole posesji pod względem zabezpieczenia przeciw pożarowego 3.Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna - współdziałanie w profilaktyce przeciwdziałania palenia tytoniu
4. Urząd Miar i Wag – wspólne kontrole legalizacji wag oraz taxometrów
5. Współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Głównym zadaniem Straży jest jednak dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w miejscach publicznych. Zakres spraw leżących w kompetencjach Straży związanych z bezpieczeństwem jest bardzo szeroki. Wynika on nie tylko z zadań i uprawnień określonych w ustawie o strażach gminnych (miejskich), ale także z innych ustaw i przepisów prawa miejscowego.

Strażnicy mają prawo reagować między innymi na wykroczenia skierowane przeciwko porządkowi i spokojowi, porządkowi w komunikacji, obyczajności publicznej czy też urządzeniom użytku publicznego. Maja prawo i obowiązek kontrolować stan czystości na terenach publicznych i nieruchomościach prywatnych, sprawdzać czy właściciele posesji w prawidłowy sposób odprowadzają odpady stałe i ciekłe, kontrolować punkty skupu złomu.

Zachowanie osób, wobec których interwencje są podejmowane jest w zasadzie poprawne, ale przypadki zachowań agresywnych, szczególnie gdy sprawca wykroczenia jest w stanie nietrzeźwym, także się zdarzają. Wraz ze wzrostem wszelkiej patologii i brutalizacji życia, mieszkańcy oczekują większej skuteczności w działaniach strażników. Każdy z nich jest świadomy ryzyka związanego z wykonywaną pracą i aby ryzyko to zminimalizować, a zarazem zwiększyć skuteczność załatwianych interwencji, musi być sprawny fizycznie.

Udzielanie pomocy mieszkańcom jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż pomagając jednej osobie, na ogół sprawia się kłopoty innej, tej która łamie obowiązujące prawo. Chociaż pochwał nie brakuje, to wciąż spotykamy się z krytyką.

Nie zniechęca nas to, wręcz odwrotnie, mobilizuje do wysiłku, by działania nasze były jak najbardziej skuteczne.

Straż Miejska w Łęczycy

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej