Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

II Memoriał im. Cypriana Zimocha

W dniach 28 – 29 01. 2011r. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy odbył się II Memoriał im. Cypriana Zimocha w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca. Tegoroczna impreza została rozszerzona o rozgrywki uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.więcej

V sesja Rady Miasta Łęczyca

Zapraszamy na sesję nr V Rady Miasta Łęczyca w dniu
02 lutego 2011 r. o godz. 16:15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca

Zawiadamiamy, że w dniu 01 lutego 2011r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Otwarcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

W dniu 27 stycznia br. przy ulicy Poznańskiej 25 w Łęczycy nastąpiło otwarcie nowego biura Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Jest to stowarzyszenie charytatywne, które powstało 7 maja 1958 r. Statutowym celem działania PKPS jest udzielanie wsparcia materialnego oraz pomocy organizacyjnej osobom, będącym w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie opiekuje się także osobami samotnymi i starszymi.więcej

Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych

W związku z realizacją uchwały NR IV/26/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2011r., organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Miasto Łęczyca. Kandydatów należy zgłaszać wraz z załączonym formularzem do dnia 8 lutego 2011 r.
więcej

Ogłoszenie

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14, pokój 51, informuje, że posiada jedno wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy na Placu Przedrynek: miejsce 19 rząd A
więcej

Zaproszenie

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy zaprasza na spotkanie dyskusyjne poświęcone książce Scotta F. Fitzgeralda „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona i inne opowiadania”.
więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2011r. o godz. 15:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przesyła w załączeniu ulotkę zawierającą informację na temat profilaktyki grypy.

Ulotka
więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania "Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej podopiecznych TPD w Łęczycy" Oferta na realizację zadania publicznego
więcej

Zaproszenie

Zapraszamy na II Memoriał im. Cypriana Zimocha w tenisie stołowym o puchar Burmistrza Miasta Łęczycy, który odbędzie się 28 i 29 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr3 w Łęczycy.


Komunikat organizacyjny

więcej

OSOBOWOŚCI – s. Magdalena Śmiałowska

W piątek, 14 stycznia br., w Domu Kultury miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Osobowości”. Tegorocznym gościem była siostra Magdalena Śmiałowska z Domu Zakonnego Sióstr Urszulanek w Łęczycy. Wspaniały życiorys siostry Śmiałowskiej oraz jej wielkie poświęcenie dla dzieci zasługują na najwyższy szacunek i budzą podziw wielu pokoleń Polaków, którzy mieli zaszczyt poznać siostrę osobiście.więcej

Ogłoszenie

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.

W załączeniu Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku Burmistrza Miasta Łęczyca


ZałącznikZałącznik do Zarządzenia nr 19/ z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku
więcej

1 2 3 następna wszystkich aktualności: 35