Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Halloween w Przedszkolu nr 1

Halloween Święto czy też forma zabawy? Każdy ma swoją interpretację tego „święta” obchodzonego nocą 31 października najhuczniej w Stanach Zjednoczonych i Irlandii, którego symbolem jest wydrążona dynia.

Halloween znamy głównie z amerykańskich filmów, w których przebrane dzieci biegają od domu do domu zbierając słodycze, a ulice są kolorowe i pełne dyniowych lampionów. W Polsce natomiast Halloween obchodzony jest głównie na zasadzie przedstawień teatralnych i balów przebierańców.

więcej

Warsztaty filmowe

Dom Kultury wraz z Panią Magdaleną Sas (mgr filmoznawstwa) organizuje warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej. Założeniem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesem powstawania filmu, a następnie ich aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach tego procesu. Od pomysłu do realizacji, od scenariusza do scenopisu, od planu filmowego do montażu. Wszystko to poprzedzone omówieniem i prezentacją kilku różnych gatunków filmowych.

więcej

WARSZTATY REÂŻYSERII MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Dom Kultury w Łęczycy w odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli i opiekunów szkolnych kół teatralnych proponuje Warsztaty Reżyserii Małych Form Teatralnych pod hasłem „Od zamysłu do realizacji”. Warsztaty odbędą się w dniach 16 i 17 listopada br., a poprowadzi je mgr Anna Ciszowska –teatrolog, reżyser teatru dziecięcego i młodzieżowego.

ZAGADNIENIA - od zamysłu do realizacji
1. specyfika sztuki teatralnej – autonomiczność teatru, tworzywa.
2. Tworzymy teatr w szkole – metodologia warsztatowej pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą.
3. Jak pisać scenariusz do spektakli szkolnych – omówienie metody pisania na scenie.
4. Organizacja przestrzeni i zasady kompozycji scenicznej.
5. Praca w planie żywym i plastycznym.
6. Plastyka spektaklu (scenografia, kostiumy, oświetlenie).
7. Praca z aktorem uczniem – sposoby budowania roli, elementy treningu aktorskiego, rozważania nad etyka pracy z aktorem-uczniem.

FORMA REALIZACJI WARSZTATÓW
Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatu reżyserskiego, podczas którego uczestnicy w grupach będą realizowało etiudy na zadany temat. Etiudy po zaprezentowaniu zostaną szczegółowo zanalizowane. Każdorazowy warsztat będzie poprzedzała prelekcja.

więcej

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2007 r. o godz. 1630 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Sportu

Zawiadamiamy, że w dniu 26 października 2007r. o godz. 16 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Łęczyca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

więcej

Kursy językowe

Właśnie rusza ogólnopolska akcja „Gmina bliżej Europy” w ramach, której 100 osób z każdego miasta czy gminy będzie mogło wziąć udział w dofinansowanych kursach językowych. Kursy prowadzone będą wielokrotnie nagradzaną metodą SITA.

Akcja będzie przeprowadzona na trzech województwach: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie i Mazowieckie. Marzy mi się, żeby w każdej gminie regionu wszyscy chętni mogli uczyć się języków metodą SITA na dofinansowanych kursach – mówił dla Newseewka Dariusz Mietlicki, dyrektor regionalny akcji.

więcej

Sesja Rady Miasta

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miasta Łęczyca, która odbędzie się w dniu 25 października 2007r. o godz. 15 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007r (projekt nr 1)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2007r (projekt nr 2)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/496/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2006r dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy procentowej od tych opłat.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Sprawy różne.

więcej

Z prac Burmistrza i Urzędu Miasta Łęczyca 15 -19.10.2007r.

W dniu 16 października Łęczycę odwiedził Mistrz Stanisław Staniewski, który był gościem Burmistrza Miasta Andrzeja Olszewskiego. Burmistrz Miasta zaproponował utworzenie w pomieszczeniach nowo odrestaurowanego Ratusza galerii Stanisława Staniewskiego. Propozycja Burmistrza została przyjęta i rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem pomieszczeń na cele galerii.

Trwają prace związane z wyposażaniem Ratusza Miejskiego. Już w dniu 28 listopada w salach Ratusza ma odbyć się sesja z okazji 30-lecia Łęczyckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. W trakcie tych uroczystości wręczone oficjalnie zostaną tytuły Honorowych Obywateli Miasta Łęczyca Prezesowi TNP Bolesławowi Solarskiemu oraz prof. Henrykowi Jaworowskiemu.

więcej

Z prac Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego Łęczyca

9 października w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej przy Wojewodzie Łódzkim, rozstrzygającej o przyznawaniu środków w ramach projektów unijnych. W spotkaniu tym, jako członek Komisji, brał również udział Burmistrz Miasta Łęczycy - Andrzej Olszewski. W trakcie posiedzenia poruszony został temat podziału środków w ramach programu Indykatywnego oraz wstępne zasady przyznawania dotacji w ramach kolejnych funduszy unijnych.

W dniu 11 października miało miejsce kolejne spotkanie wykonawców AGIS-BAU, inspektora Nadzoru Budowlanego i Straży Pożarnej z inwestorem w celu ustalenia zakresu wykonanych prac na Ratuszu. Obecnie odremontowany budynek został odsłonięty, a wewnątrz trwa usuwanie usterek.

więcej

Komisja Krajoznawcza w Łęczycy?

Krajoznawstwo jako ruch społeczny i swoista dyscyplina naukowa zrodziło się w II połowie XX w. Niemal od początku istnienia tego ruchu główna problematyka tej dziedziny wiedzy oscylowała wokół problemów ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Do dziś, mimo wykrystalizowania się wielu tzw. specjalności krajoznawczych nazywanych turystyką aktywną bądź turystyką kwalifikowaną, podstawy krajoznawstwa są takie same jak przed wiekiem. Podobnie jak dawniej krajoznawstwo w sposób integralny związane jest z ochroną przyrody i ochroną dóbr kultury. Krajobraz wraz z istniejącymi w nim zabytkami jest podstawą i źródłem krajoznawstwa. Krajoznawstwo dąży do ochrony tego co zostało nam dane jako dobro naturalne, jak i tego co zostało stworzone przez człowieka, a co może być przez innych zabrane lub zdewastowane. To w ojczystej ziemi, naszej przyrodzie i zabytkach zaklęta jest świadomość narodu, jego tradycja i wielkość – pisze na stronie PTTK Franciszek Midura, Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. (rozmowa z Jackiem Ziółkowskim prezesem PTTK Ziemia Łęczycka) Jak Pan odnosi się do tematu krajoznawstwa?

więcej

Konkurs Krasomówczy

17 października 2007 r. w Gminnym Centrum Informacji w Żarnowie odbył się już VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, w którym duży sukces odnieśli przedstawiciele z powiatu łęczyckiego. Reprezentacje regionalne zostały wyłonione w konkursach wewnętrznych oddziałów PTTK.

Tematyka Żarnowskiego konkursu była zróżnicowana. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów musieli przygotować dwa tematy, a następnie je zaprezentować. Pierwszy dotyczący własnego regionu natomiast drugi Dolnego Śląska. Zgodnie z regulaminem trójka najlepszych walczyła w tzw. improwizacji. Każdy z uczestników musiał zaprezentować nieznany wcześniej temat.

więcej

Szymanowski i jego muzyczne przyjaÂźnie

Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy oraz Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Kurpińskiego w Kutnie zapraszają na audycję pt. „Szymanowski i jego muzyczne przyjaźnie”. Prezentacja będzie przedstawiona przez mgr Teresę Karpińską. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 22 października 2007r. na godz. 16.30 - ul. Kaliska 46.

więcej

Firma Flexidea i 100 miejsc pracy

Informujemy, iż dzięki staraniom czynionym przez Burmistrza Miasta, Andrzeja Olszewskiego pojawiła się możliwość zatrudnienia ok. 100 osób. Zakład produkcyjny który czeka na pracowników z Łęczycy znajduje się w Łodzi. Firma zapewnia dojazd wszystkim pracownikom. Jednocześnie gwarantuje wynagrodzenie miesięczne 1100 - 1300zł. Nabór prowadzi firma Flexidea sp. z o.o. 90-269 Łódź, Piotrkowska 24, tel. (42) 632 94 27.

więcej

Światowy Dzień ÂŻywienia i Walki z Głodem

30 krajów zostało zaliczonych do grupy wymagającej natychmiastowej pomocy żywnościowej. Czeka tam na nią 67 milionów ludzi umierających z głodu.
16 października jest Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem w czasie którego kampanię na rzecz walki z głodem prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Jej celem jest pozyskanie środków na dożywienie najbiedniejszych oraz uświadomienie mieszkańcom Polski powagi problemu. Jeśli przyjrzeć się danym statystycznym to są one szokujące.

więcej

1 2 3 następna wszystkich aktualności: 45