Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 28 grudnia 2011 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca złożył ofertę powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 04 stycznia 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

MMKS Łęczyca – Oferta
więcej

SYLWESTER W ŁĘCZYCY

SYLWESTER 2011/2012

godz. 22.00-2.00

Pl. Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim)

O PÓŁNOCY POKAZ FAJERWERKÓW

Zapraszamy Łęczycan na wspólne powitanie

NOWEGO 2012 ROKU!
więcej

Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE nr 120.124.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca
więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łęczyca

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, Górniczej, terenów PKP i kolei wąskotorowej, zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 18.01.2012 r. na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Szczegółowe granice obszaru objętego planem oraz informacje dotyczące formy i sposobu składania wniosków zawarte są w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w BIP Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sylwester - pamiętaj, zabawa też musi być bezpieczna !

Już za kilka dni Sylwester jest to najhuczniejszy dzień w całym roku. Bawimy się i tańczymy oczekując na godzinę 24.00 o której zwyczajowo witamy Nowy Rok błyskami petard i fajerwerków. Przestrzegajmy poniższych zasad, aby Nowy Rok był szczęśliwy i nie rozpoczął się dla nas, ani dla naszych najbliższych nieszczęściem lub nawet tragedią. Poniżej podstawowe zasady bezpieczeństwa:
więcej

Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.122.2011 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników w 2012 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2011 roku.

Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe.
więcej

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 18 rząd B; miejsce 29 rząd B; miejsce 38 rząd B; miejsce 2 rząd E; miejsce 11 rząd E. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.12.2011r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.12.2011r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Przegląd Kolęd i Pastorałek

22 grudnia 2011 odbył się II Przegląd Kolęd i Pastorałek "Hej, w dzień narodzenia..." W Przeglądzie wzięło udział około 30 wykonawców - solistów i zespołów. Publiczność miała okazję wysłuchać różne interpretacje popularnych kolęd, a także pastorałek, pieśni świątecznych. Koncert laureatów odbędzie się 6 czerwca 2012 w kościele św. Andrzeja w Łęczycy. 

więcej

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy zaprasza na spotkanie poświęcone książce Grażyny Plebanek – „Dziewczyny z Portofino”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 grudnia o godzinie 17.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy.
więcej

Spotkanie z najemcami mieszkań w budynku socjalnym

Już wkrotce w nowowybudowanym budynku socjalnym przy ul. Kaliskiej zamieszka 9 rodzin. W związku z tym w dniu 20 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z przyszłymi najemcami. W drodze losowania dla każdego najemcy został przyporządkowany określony numer mieszkania.
więcej

Wigilia pracowników Zieleni Miejskiej

W dniu 16.12.2011 r. w Parku Miejskim, odbyła się Wigilia dla pracowników Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”. Pracownicy wraz z zaproszonymi gośćmi: Pan Wojciech Czaplij – Z-ca Burmistrza Miasta, Pani Renat Brygier – Sekretarz Miasta, Pani Krystyna Pawlak – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego oraz Pan Michał Kowalkiewicz – Kierownik Referatu Promocji Miasta, zasiedli razem przy wigilijnym stole. Ciepłą atmosferę spotkania zapewniło przygotowane ognisko.

JBZM


  


więcej

Spotkanie Bożonarodzeniowe TPD

W dniu 16 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy pod patronatem Burmistarza Łęczycy p. Andrzeja Olszewskiego. Swą obecnością zaszczycił nas Senator RP, przedstawicielka biura poselskiego, przedstawiciele władz miasta Łęczyca, duchowieństwa, zakładów pracy oraz wielu ludzi o wielkich sercach wspierających TPD. Przybyłych gości serdecznie powitali Prezesi TPD p. Tadeusz Grzelak i p. Ryszard Paradowski. 

więcej

Przedszkolaki w akcji "Świąteczna paczka dla zwierząt ze schroniska"

W dniach 15 XI - 20 XII dzieci z Przedszkola Nr 1 brały udział w akcji " Świąteczna paczka dla zwierząt dla schroniska ". Celem akcji było przekazanie psom ze schroniska dla zwierząt w Łęczycy darów w postaci pożywienia, kocy, kołderek i poduszek w okresie przedświątecznym. W ramach akcji przedszolaki zebrały 55 kg suchej karmy, 7 kg karmy w puszkach, 19 kocy, 2 kołderki i 2 poduszki. Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy. 

Tekst i foto: Przedszkole nr 1 w Łęczycy


więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 57