Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska”

z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14
informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek:

miejsce 7 rząd B

miejsce 14 rząd B
Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.12.2012r do godziny 10.00.W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 28.12.2012r. o godzinie 11.00.Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.więcej

Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.117.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe
więcej

24 grudnia Urząd Miejski nieczynny!

Informujemy, iż 24 grudnia 2012r. Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego na Pl. T. Kościuszki 33 w godz. 8.00-12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Sylwester w Łęczycy

SYLWESTER 2012/2013

godz. 23.00-2.00

Pl. Kościuszki w Łęczycy (przed Starostwem Powiatowym)

O PÓŁNOCY POKAZ FAJERWERKÓW

Zapraszamy łęczycan na wspólne powitanie

NOWEGO 2013 ROKU!
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 17 grudnia 2012 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy złożyło ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 27 grudnia 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.Oferta TPD w Łęczycy
więcej

II Łęczycki Rajd Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział PTTK "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy oraz Urząd Miejski w Łęczycy zapraszają wszystkich miłośników turystyki i aktywnego wypoczynku na II Łęczycki Rajd Pieszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 13 stycznia 2013r. XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to doskonała okazja do wspólnej zabawy i zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu medycznego. Dwa sztaby na terenie Łęczycy – ponad 130 wolontariuszy będzie w tym dniu zbierać pieniądze do puszek WOŚP. Każdy tego dnia może przyłączyć się do wielkiego dzieła ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Nie śpij, nie przegap okazji i przyjdź w niedzielę, by na turystycznym szlaku przyłączyć się w tym roku do wielomilionowej rodziny, która zbiera pieniądze dla dzieciaków i seniorów.Regulamin Rajdu i Karta zgłoszenia
więcej

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 roku odbędzie się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia w całym kraju i w wielu miejscach na świecie będziemy zbierać pieniądze DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW. Łęczyca również włącza się w tę wspaniałą wielką akcję. Na terenie naszego miasta działają 2 sztaby, które wspólnie przygotowują program, który zachęci łęczycan do uczestnictwa w zbiórce. Szefem Sztabu przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy jest Paweł Czarnecki. 85 wolontariuszy pojawi się na terenie Łęczycy z puszkami. Już wkrótce podamy szczegółowy program XXI Finału. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę włączyć się w działania Sztabu: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pok. 30 (II piętro), tel. 024 721 03 43 lub 603 618 966.
więcej

Badanie ankietowe wśród klientów Urzędu

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 grudzień 2012r – 31 styczeń 2013r. na terenie Urzędu Miejskiego w Łęczycy zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród klientów Urzędu. W związku z tym , iż wyniki ankiet posłużą do usprawnienia pracy Urzędu oraz zapewnienia jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów prosimy o ich wypełnianie przy okazji załatwiania spraw. Państwa zdanie ma dla nas ogromne znaczenie dlatego chcielibyśmy, aby każdy skorzystał z możliwości wyrażenia swojej opinii o pracy Urzędu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. Formularze ankiet będą dostępne w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Wypełnione druki prosimy wrzucać do specjalnie oznaczonych skrzynek: • Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 –Kancelaria Urzędu(parter), • Ratusz Miejski –Plac T. Kościuszki 33 (parter) Badanie ankietowe jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. ”Kompetentny urzędnik-wyższa jakość obsługi mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.ANKIETA (PDF)
więcej

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce

Szanowni Łęczycanie, W związku ze zmiana systemu transmisji danych przez telewizję z analogowego na cyfrowy przekazujemy informację, wystosowaną przez Wojewodę Łódzkiego – Jolantę Chełmińską. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią: Niebawem telewizja całkowicie zmieni system transmisji danych z analogowego na cyfrowy. Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej będzie wiązał się z koniecznością dołączenia do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem. Innym rozwiązaniem jest wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzane zmiany będą dotyczyły jedynie tych osób, które odbierają telewizję z nadajników naziemnych. Osoby korzystające z usług sieci kablowych oraz płatnych platform satelitarnych, nie będą musiały wymieniać odbiorników ani instalować dekoderów do odkodowania sygnału cyfrowego. Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej: www.cyfryzacja.gov.p.
więcej

Wieczór wspomnień o Antonim Kleinie

W dniu 17 grudnia w sali artystycznej łęczyckiego Muzeum przybyli goście wzięli udział w wieczorze wspomnień poświęconym Antoniemu Kleinowi – łęczyckiemu kolekcjonerowi i miłośnikowi archeologii. Spotkanie poprowadziła mgr archeologii, adiunkt Muzeum w Łęczycy Patrycja Zasadzka. Zgromadzona publiczność miała okazję poznać życie i twórczość Antoniego Kleina, dzięki prezentacji przygotowanej przez Panią Patrycję Zasadzką, prezentującej fotografię z życia Pana Antoniego, jego rysunki oraz przedmioty, jakie zgromadził dzięki udziałowi w wykopaliskach archeologicznych, zarówno na terenie kraju jak i za granicą (m.in. Palestyna). 

Tekst i foto: Muzeum w Łęczycy

więcej

Straż Miejska partnerem projektu "Odświeżamy nasze miasta"

W połowie listopada 2012 Burmistrz Miasta Łęczyca wraz ze Strażą Miejską przystąpili do współorganizowania i realizacji kampanii społecznej „Odświeżamy nasze miasta”. Cały projekt ma na celu egzekwowanie postanowień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych pod przewodnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy . W toku podjętych czynności strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz miejsc, w których zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych. W przypadku ujawnienia wykroczeń podjęte zostały przewidziane prawem działania. Osobom kontrolowanym przekazane zostały przygotowane w tym celu ulotki. Ponadto funkcjonariusz informowali, że będą zwracać większą uwagę mieszkańców na przestrzeganie postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przeprowadzana akcja spotkała się z powszechnym uznaniem społeczności lokalnej wyrazem tego są podziękowania za wykonaną pracę złożone pisemnie na ręce Pana Andrzeja Olszewskiego Burmistrza miasta Łęczyca skierowane w sposób szczególny do funkcjonariuszy Straży Miejskiej.Podziękowania dla Straży Miejskiej w Łęczycy
więcej

XXVI sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Spotkanie Bożonarodzeniowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

14 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy odbyło się, zorganizowane przez łęczyckie TPD, spotkanie Bożonarodzeniowe. Na imprezie, odbywającej się pod patronatem Burmistrza Łęczycy – Andrzeja Olszewskiego, pojawiło się wielu gości, którym nieobca jest pomoc najmłodszym mieszkańcom Łęczycy. Po oficjalnych podziękowaniach za okazaną dobroć publiczność wysłuchała programu artystycznego przygotowanego przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 49