Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

VI sesja Rady Miasta Łęczyca

Zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Miasta Łęczyca. Sesja odbędzie się dniu 3 marca 2011 r. o godz. 1615 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Na Styku Kultur 2011

W dniu 25 lutego rozpoczynają się w Łodzi XVII Targi - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2011. Impreza odbędzie się w Hali Expo na ul. Stefanowskiego 30. Miasto Łęczyca jest obecne na Targach, prezentując swoją ofertę wraz z innymi podmiotami, należącymi do Centralnego ŁUK-u Turystycznego.
więcej

Dni Otwarte Punktu Pośrednictwa Pracy w Łęczycy z okazji obchodów pierwszej rocznicy istnienia.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Łęczycy organizował w dniach 16, 17 i 18 lutego br. Dni Otwarte. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku działalności, przedstawienia planów na rok 2011 i następne lata.
więcej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

II RAJD ZIMOWY

W sobotę 19 lutego 2011 r. odbył się II Rajd Zimowy zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy przy wsparciu Urzędu Gminy Grabów i Szkoły Podstawowej w Chorkach. Trasę 6 km Łęka- Gać – Golbice – Chorki pokonało 300 turystów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu Łęczyckiego oraz Gimnazjum w Ostrowach.więcej

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy,

Informujemy, iż Kancelaria Urzędu Miejskiego została przeniesiona na parter budynku, obok Sali konferencyjnej. Mamy nadzieję, że takie usytuowanie Biura Obłsugi ułatwi Państwu realizację wszystkich spraw.więcej

Ogłoszenie

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada dwa wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek:


miejsce 28 rząd A


miejsce 26 rząd C
więcej

Honorowy Obywatel Łęczycy

W dniu 21 lutego 2011r. w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęczyca ks. Zbigniewowi Łuczakowi. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, którzy doceniają działania podejmowane przez duszpasterza na rzecz Łęczycy. Zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze naszego miasta jest dowodem wielkiego przywiązania do Łęczycy i Ziemi Łęczyckiej.więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca

Zawiadamiamy, że w dniu 24 lutego 2011 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Informacja

Informujemy Mieszkańców Łęczycy, że Burmistrz Miasta Łęczyca nawiązał współpracę ze Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach w sprawie bezpłatnego leczenia dzieci.
więcej

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miasta Łęczyca

Zawiadamiamy, że w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miasta Łęczyca
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie do składu Komisji Konkursowej opiniującej w/w oferty. Kandydatów należy zgłaszać wypełniając załączony formularz do dnia 22 lutego 2011 rok w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
więcej

Charytatywny turniej o puchar Burmistrza Miasta Łęczycy.

W dniu 12 lutego br. odbył się charytatywny turniej o puchar Burmistrza Miasta Łęczycy. W turnieju uczestniczyło 15 drużyn podzielonych na 4 grupy.więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 25