Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Kolejne pieniądze dla noworodków

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy wręczył po 500 zł rodzicom kolejnych noworodków, którzy urodzili się w ostatnich dniach. Pieniadze przekazano nstępującym rodzinom: Lidii i Arturowi Batarowiczom i ich córeczce Klaudii, magdalenie Czyrżnickiej i jej synkowi Adrianowi, Agnieszce i Adamowi Domagałom i ich synkowi Oskarowi, Anecie i Piotrowi Gielnikom i ich synkowi Brandonowi oraz Magdalenie Kocmicińskiej i je synkowi Krzysztofowi.


Syn Oskar, Domagała Agnieszka i Adam


Syn Krzysztof i Kamińska Magdalena


Syn Adrian i Czyrżnicka Magdalena


Córka Klaudia, Batarowicz Lidia i Artur

więcej

Łęczyca promowana na Łódzkich Targach

W dniach 19 - 21 03.2004 roku odbywały się w Łodzi Międzynarodowe Targi "Na styku kultur". Pracownicy Referatu Promocji Urzędu Miasta Łęczyca przygotowali bardzo atrakcyjne stoisko, które miało promować miasto i przyciągać do niego turystów. W tym roku promocja miasta nastawiona była głównie na Turniej Rycerski, który w tym roku odbywać się będzie w dniach 28 - 29. 08. Łęczyckie stoisko zabudowane zostało fragmentami zamkowych murów, przy których zasiadał diabeł Boruta.

Ale, nie tylko stoiskiem zachwyciła Łęczyca targowych gości. Miasto miało najlepiej przygotowaną prezentację multimedialną, w czasie której pokazano film w reżyserii znanego łódzkiego twórcy Roberta Balińskiego. Fragmenty filmu przeplatane były występami Maćka Pola, jednego z najlepszych w świecie iluzjonistów.

- Jesteśmy zachwyceni takim sposobem prezentacji. To była profesjonalna reklama tego co macie w Łęczycy najlepsze i czym zamierzacie przyciągnąć turystów - stwierdzali organizatorzy targów i uczestnicy multimedialnej prezentacji.

Nie powinniśmy, aż tak bardzo chwalić się profesjonalna multimedialną prezentacją, ale musimy to uczynić, ponieważ inne regiony i miasta na tle Łęczycy wypadały słabiutko, a "gadających głów" za bardzo nie miał kto słuchać.

Swoją cegiełkę do promocji miasta na Łódzkich Targach wnieśli także rycerze z Bractwa Rycerskiego Zamku Królewskiego w Łęczycy, którzy na swoim stoisku zapraszali do Łęczycy na Turniej Rycerski, bawiąc gości plebejskim zabawami. Rycerzy w promocji wspierał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.

więcej

Monitoring na łęczyckich ulicach

W tegorocznym budżecie zabezpieczona została kwota 100.000 zł na przygotowania związane z monitorowaniem miasta. Monitoring na łęczyckich ulicach, to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, to szybsze interwencje patroli policyjnych i firm ochraniających obiekty. Czy można już w najbliższym czasie zakładać kamery w najniebezpieczniejszych miejscach naszego miasta i jakie to będą koszty?

O tych sprawach dyskutowano w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, podczas prezentacji monitoringowej przygotowanej przez Zakład Ochrony Mienia z Sieradza.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, radni, dyrektorzy i prezesi łęczyckich firm, a także osoby prywatne zainteresowane monitoringiem.

Przedstawiciele Zakładu Ochrony Mienia z Sieradza, która to firma jest spółką miejska, zatrudniającą 35 pracowników, informowali o wszystkich zaletach monitoringu.

- Monitoring ma na celu przede wszystkim kontrolę za pomocą kamer zjawisk patologicznych występujących na ulicach miasta. Okazuje się, że w miejscach, gdzie zainstalowano kamery, przestępczość spadła nawet o kilkadziesiąt procent - stwierdzał Mirosław Kępka, szef sieradzkiej firmy.

Według doświadczeń innych miast 100.000 zł wystarczy na przygotowanie odpowiedniego studia "telewizyjnego" i zainstalowanie 4 kamer.

- Mam nadzieję, że do programu monitorowania miasta włączą się banki i inne instytucje. Musimy się również zastanowić, czy nie utworzyć spółki miejskiej, podobnie jak to uczyniono w Sieradzu. Monitoring poprawiłby stan bezpieczeństwa w mieście, a w miejskiej firmie znalazłoby zatrudnienie kilkanaście osób, co nie jest bez znaczenia przy tak dużym bezrobociu występującym w naszym mieście - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.


Przedstawiciele Zakładu Ochrony Mienia z Sieradza poinformowali o zaletach monitorowania miasta, a spotkanie zakończyło się pokazem ujęcia sprawcy włamania do pomieszczenia, które było monitorowane

więcej

Alkomat dla łęczyckich policjantów

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy nowoczesny alkomat. Alkomat kosztował 10.000 zł.

W uroczystym przekazaniu alkomatu wzięli udział: Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta, Urszula Trzonkowska, Przewodnicząca Komsji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marek Krzemiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, a także naczelnicy poszczególnych wydziałów Komendy Powiatowej Policji.

Jest to wspaniały prezent od łęczyckiego samorządu. Alkomat ułatwi znacznie pracę naszym funkcjonariuszom, którzy jeszcze skuteczniej będą mogli kontrolować kierowców poruszających się po drogach naszego powiatu - stwierdzał Marek Krzemiński.

Samorządowcy obiecali dalszą pomoc dla KPP w Łęczycy, której funkcjonariusze strzegą bezpieczeństwa w mieście.

więcej

Radni uchwalili budżet

Radni Miasta Łęczyca uchwalili tegoroczny budżet. Za przyjęciem budżetu głosowało 8 radnych, przeciw było 7. Za odrzuceniem projektu budżetu głosowali radni z klubu "Niezależni".

- Klub "Niezależnych" jest klubem opozycyjnym, więc nic dziwnego, że zagłosował przeciwko budżetowi. Zagłosował przeciwko oczekiwaniom mieszkańców miasta, a tymi oczekiwaniami jest rozpoczęcie procedur związanych z budową basenu, budową hali sportowej, dokończeniem rewitalizacji Starówki, placom zabaw dla najmłodszcy Łęczycan, zagłosował przeciwko jeszcze wielu inwestycjom, ktore w przyszłości poprawią wizerunek miasta i poprawią warunki życia jego mieszkańców - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta. Krytykować jest bardzo łatwo, ale dać coś od siebie bardzo trudno. Radni z klubu "Niezależni" nie mają żadnego pomysłu na rozwiązywanie miejskich problemów. Krytyka i tylko krytyka, to główny cel ich działań - dodawał Burmistrz.

"Niezależni" twierdzili, że budżet jest nierealny do realizacji i nie przyjmowali do wiadomości, że budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkowa. Nie przyjmowali informacji od Skarbnika Miasta i Burmistrza. W końcu zagłosowali przeciw uchwale budżetowej.

- Żaden budżet nie jest idealny. Są ogromne potrzeby, a możliwości mamy ograniczone. Uważam jednak, że ten budżet wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. W budżecie ujęte zostały inwestycje na Waliszewie, na osiedlu 22 Lipca, doprowadzony zostanie gaz na ulicę Konopnickiej i wiele, wiele innych. Łęczyca radykalnie zmieni swój wizerunek - stwierdzał Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta.


W obradach Rady Miasta oprócz radnych uczestniczyli także prezesi łęczyckich firm, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych

więcej

Łęczycanie na Berlińskich Targach Turystycznych

Od 12 do 16 marca 2004 roku w Berlinie odbywały się Światowe Targi Turystyczne. Jest to jedna z największych tego typu imprez organizowanych na świecie. Praktycznie, stoiska wystawowe na berlińskich targach miały wszystkie kraje znajdujące się na kuli ziemskiej.

Na berlińskich targach nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Łęczycy. Siedmioosobowa delegacja Łęczycan gościła na targach kilka godzin, zwiedzając poszczególne salony wystawowe, robiła notatki i zdjęcia, aby w przyszłym roku skutecznie i z polotem przedstawić ofertę turystyczna naszego miasta.

- Rozmawialiśmy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i z osobami zajmującymi się promocja naszego województwa. poinformowali nas, że jest duże zainteresowanie ze strony turystów Łęczycą i Tumem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli własne stoisko i perfekcyjnie przygotujemy naszą ofertę turystyczną. Na targach w Berlinie trzeba się pokazać i umiejętnie zachęcić do odwiedzenia Łęczycy - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.


Delegacja Łęczycy przed wejściem do pawilonu polskiego


W pawilonie województwa łódzkiego Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy spotkał się z Bronisławem Bonisławskim, autorem wielu programów telewizyjnych, w których przedstawiane są sprawy związane z rozwojem turystyki w regionie łódzkim

więcej

Radni uchwalą budżet

Dziś tj. 17.03.2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łęczyca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Najważniejszym punktem obrad będzie podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia tegorocznego budżetu miasta. Budżet został bardzo wnikliwie przeanalizowany na wszystkich komisjach Rady Miasta, więc radnym pozostaje tylko go przyjąć lub odrzucić.

Podczas sesji radni podejmą także decyzje w o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także uchwalą zmiany w Statucie Miasta Łęczyca.

więcej

Kolejne wypłaty dla noworodków

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta Łęczyca w ostatnich dniach wręczył po 500 zł rodzicom dzieci, które urodziły się w tym roku. Krzysztof Lipiński osobiście wręczył pieniądze następującym rodzinom: Agnieszce i Krzysztofowi Buczyńskim i ich córeczce Weronice, Dominice i Marcinowi Dziedzicom i i córeczce Julii, Annie i Marcinowi Kellerom i ich córeczce Oliwii, Wiolettcie i Krzysztofowi Kobusom i ich córeczce Natalii, Monice i Maciejowi Królakom i ich synkowi Krystianowi, Annie i Pawłowi Stasiakom i ich synkowi Piotrowi, Anecie i Mirosławowi Niewiadomskim i ich córeczce Ani, Joannie i Tomaszowi Królikowskim i ich córeczce Natalii, Edycie i Mirosławowi Domańskim i ich córeczce Ani, Aleksandrze i Arkadiuszowi Rajom i ich Wiktorii i Joannie i Pawłowi Włodarczykom i ich córeczce Zuzanie.
Córka Weronika, Agnieszka i Krzysztof Buczyńscy
Córka Julia, Dominika i Marcin Dziedzic
Córka Oliwia, Anna i Marcin Keller
Córka Natalia, Wioletta i Krzysztof Kobus
Syn Krystian, Monika i Maciej Królakowie
Syn Piotr, Anna i Paweł Stasiakowie
Córka Anna i Aneta Czubalska
Córka Maja i Aleksandra Durys
Córka Natalia, Joanna i Tomasz Królikowscy
Córka Anna i Edyta Domańska
Córka Wiktoria i Aleksandra Raj

więcej

Mniej, a nie więcej na administrację

W dzisiejszym tj.10.03.2004 roku wydaniu "Dziennika Łódzkiego" ukazał się artykuł "Oszczędności dopiero przyjdą" autorstwa dziennikarza podpisującego się pseudonimem MBR. Autor pisze, że oszczędności w związku ze zmniejszeniem kadry pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy przyjdą dopiero w przyszłym roku. W tym temacie wypowiada się również radny z klubu "Niezależni" Waldemar Miksa. Waldemar Miksa stwierdza, że w projekcie tegorocznego budżetu na administrację publiczną zapisane jest o 350.000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

A, jaka jest prawda? Otóż w ubiegłym roku kwota na administrację publiczną wyniosła 3.369.999 zł. W projekcie tegorocznego budżetu przewidziano na ten cel kwotę 3.350.769 zł. Proste odejmowanie, które jest na poziomie szkoły podstawowej i co się okazuje? Okazuje się, że w tegorocznym budżecie na wydatki na administrację publiczną będą mniejsze o 19.230 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

O co chodzi w tym wszystkim? Albo radny i dziennikarz nie umieją czytać budżetu, albo do niego nie zaglądali, stąd ta wyimaginowana cyfra, albo nie umieją liczyć, albo celowo wprowadzają w błąd czytelników z miasta i powiatu łęczyckiego. Tak więc już w tym roku będą oszczędności a nie wzrost wydatków na administrację.

więcej

Młodziczki na IV miejscu w województwie

Młodziczki MMKS Łęczyca zakończyły już tegoroczny sezon. Zajęły IV miejsce w województwie łódzkim, co jest bardzo dobrym rezultatem. W ostatnim turnieju, który był rozgrywany w sobotę 6.03.2004 roku przegrały wszystkie mecze po 0:2, ale nie miało to większego znaczenia w końcowym układzie tabeli.

Usprawiedliwieniem słabszej postawy młodych łęczycanek może być też fakt, że w drużynie z powodu choroby nie wystąpiły dwie podstawowe zawodniczki: Katarzyna Stasiak i Karolina Frątczak.

więcej

Kolejne zwycięstwo łęczyckich samorządowców

W piątek 5.03.2004 roku, w hali sportowej Gimnazjum odbył sie kolejny mecz w piłce siatkowej w ramach rozgrywek Powiatowej Ligi Samorządowej.

Drużyna samorządowców reprezentujących Miasto Łęczycę pokonała 3:1 zespół Starostwa Powiatowego.

Samorządowcy miejscy zagrali w następującym składzie: Edyta Kowalska, Krzysztof Urbański, Waldemar Miksa, Cezary Galant, Andrzej Tyszkiewicz, Andrzej Urbanek i Grzegorz Wasiak.

więcej

'Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej'

Już po raz trzeci łęczycki oddział PTTK organizuje rajd "Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej. Współorganizatorami rajdu będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie i Stowarzyszenie "Mamy wielkie serca".

Piechurzy wybrali już trasę rajdu, który rozpocznie się 20 marca w średniowiecznym zamku w Uniejowie. Następnie piechurzy przejdą przez wioski - Wola Przedmiejska, Czekaj, Biernacice, Żelgoszcz, Hipolitów Ładawy i dotrą lasami i malowniczymi pagórkami do Stemplewa.

Wpisowe jest zróżnicowane i wynosi 4 zł dla członków PTTK i 7 zł dla osób niezrzeszonych. Osoby, które nie będą korzystać z zabezpieczonego przez organizatorów transportu zapłacą: członkowie PTTK 2 zł, pozostali 5 zł. Opiekunowie i głowy rodzin są zwolnieni z opłat. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PTTK pl. T. Kościuszki w każdy wtorek w godzinach 15 - 17.30. lub w SOSW w Stemplewie.

Prawie szczegółowy program rajdu przedstawia się następująco:
1. 8.30 - 8.45 - wyjazd autokarami z pl. T. Kościuszki do Uniejowa.
2. 9.30 - 9.45 - oficjalne rozpoczęcie rajdu.
3. 10.00 - wyjście na trasę pieszą.
4. 13.30 - 13.45 - zakończenie rajdu w Stemplewie.
5. 14.00 - 15.00 - część gastronomiczna przeplatana wiosennymi konkursami i wspólnym śpiewaniem piosenek turystycznych.
6. 15.00 - 15.30 - podsumowanie rajdu, wręczenie dyplomów i nagród.
7. wyjazd ze Stemplewa do Łęczycy.

więcej

Zwycięstwo łęczyckich samorządowców

Siatkarze reprezentujący Miasto Łęczycę w rozgrywkach Powiatowej Ligi Samorządowej pokonali w kolejnym meczu reprezentację Gminy Piątek 3:0.

Zwycięska drużyna zagrała w następującym składzie: Krzysztof Urbański, Waldemar Miksa, Andrzej Urbanek, Grzegorz Wasiak, Andrzej Tyszkiewicz, Edyta Kowalska i Cezary Galant.

Dziś tj. 5.03.2004 roku o godzinie 19.00 w hali sportowej łęczyckiego Gimnazjum dojdzie do arcyciekawego meczu. Samorządowcy Miasta Łęczyca zagrają z reprezentacja Starostwa Powiatowego.

więcej

Białorusini z wizytą w Łęczycy

W Łęczycy przebywali przedstawiciele Białoruskiej Izby Gospodarczej, którzy przyjechali do naszego kraju na zaproszenie Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

W naszym mieście spotkali się z Krzysztofem Lipińskim, Burmistrzem Miasta, który poinformował o możliwościach inwestowania w mieście i regionie. Białorusini otrzymali informację o łęczyckiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą przekażą biznesmenom w swoim kraju.

Goście z Białorusi szczególnie interesowali się możliwościami nawiązania współpracy z producentami warzyw i owoców, ale chcieliby również nawiązać kontakty kulturalne i naukowe. Koordynacją tych spraw zajmie się Starosta Łęczycyki i członkowie Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

Krzysztof Lipiński (na zdjęciu z lewej) informował gości z Białorusi o możliwościach inwestowania w łęczyckiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

więcej

Łęczyca w National Geographic

W ostatnim numerze czasopisma National Geographic ukazał się artykuł autorstwa Zuzanny Pol "Nasze dobre złe moce".

Autorka artykułu pisze o polskich diabłach, związanych z nimi legendami i opowiastkami. Oczywiście w artykule autorka nie mogła pominąć łęczyckiego diabła Borutę.

Przed napisaniem artykułu Pani Zuzanna Pol kilka godzin konferowała z Krzysztofem Lipińskim, Burmistrzem Miasta, który informował ją o historii łęczyckiego grodu i o legendach związanych z diabłem Boruta.

- National Geographic jest bardzo poważnym i poczytnym czasopismem, więc wypada się tylko cieszyć, że Łęczyca znów jest tak wspaniale promowana - mówi Krzysztof Lipiński.

Zapraszamy do lektury artykułu na naszej stronie internetowej. Jest to możliwe dzięki uprzejmości autorki artykułu i redakcji National Geographic, która wyraziła zgodę na jego zamieszczenie na naszej stronie internetowej.

Artykuł można też przeczytać na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl

Skany pełnego artykułu poniżej:

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 22