Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

"Kolory Polski" nie dla Łęczycy

Przez dwa lata, nasze miasto budowało sobie renomę, jako jeden ze współorganizatorów festiwalu muzyki kameralnej i organowej "Kolory Polski". Festiwal odbywał się na terenie całego województwa łódzkiego, a nasz sponsoring opiewał na kwotę 2.000 zł.

Za te pieniądze trzy koncerty, w tym koncert finałowy odbywały się w naszym mieście.

Zabranie przez radnych "Niezależnych" pieniędzy z budżetu na promocję i przeznaczenie je na inne cele, spowoduje, że pod wielkim znakiem zapytania stoi organizacja choćby jednego koncertu.

Szkoda imprezy, na którą przyjeżdżali w wakacje do naszego miasta melomani z całej Polski.

więcej

Koniec współpracy z miastami partnerskimi

Od kilku lat nasze miasto utrzymuje partnerskie stosunki z francuskim Rillieux-la-Pape i niemieckim Penzlin. Wiele polskich miast zabiega o takie kontakty zagraniczne, jakie ma Łęczyca i wielu to się nie udaje osiągnąć.

Nasze miasto ma to szczęście, że współpraca z miastami partnerskimi rozwija się i rozszerza na coraz to nowe obszary.

- Niestety, radni "Niezależni" zabrali pieniądze z promocji miasta i dlatego w tym roku nie odwiedzi Łęczycy młodzież z Penzlin, a nasza młodzież nie pojedzie do Francji - informuje Ewa Szczech, kierownik referatu rozwoju i promocji miasta.

Oficjalne zaproszenie od mera francuskiego miasta już dotarło do Łęczycy. Odpowiedź odmowna na pewno będzie dla niego zaskoczeniem.

Cóż, jednym pociągnięciem "Niezależni" niszczą to co było budowane przez lata.

więcej

Patriotyzm, nie dla "Niezależnych"

Uchwalony przez 8 radnych "Niezależnych" budżet Łęczycy, spowodował, że w naszym mieście zorganizowana zostanie tylko jedna patriotyczna uroczystość. Będą to obchody Konstytucji 3 Maja, na którą to uroczystość zostanie wydane 500 zł.

Zabranie przez radnych "Niezależnych" 50 tysięcy złotych z budżetu przeznaczonego na promocję miasta powoduje, że nie odbędą się w tym roku obchody Rocznicy Bitwy nad Bzurą i 11 Listopada.

Nie przyjadą więc do naszego miasta kombatanci z armii "Poznań" i "Pomorze". Okazuje się, że radnym "Niezależnym" nie są szczególnie potrzebni. Wszak Bitwa nad Bzurą, to już przeszłość, a kombatanci, osoby w podeszłym już wieku, niech lepiej zostaną w domach, a nie wybierają się w męczącą podróż do Łęczycy i na groby kolegów.

Tradycyjna żołnierska grochówka, kwiaty i obiady dla kombatantów, to za duża rozrzutność, według "Niezależnych", miasta dla kombatantów.

więcej

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.

Szanowni Państwo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że ulega obniżce cena wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Łęczyca według niżej przedstawionego harmonogramu.

1. Od 1 kwietnia 2006 - obniżka dla zabudowy wielorodzinnej
2. Od 1 maja 2006 - obniżka dla zabudowy jednorodzinnej
3. Od 1 czerwca 2006 – obniżka dla pozostałych

Żywimy głęboką nadzieję, że spotka się to z pozytywną aprobatą mieszkańców naszego Miasta.

Zarząd PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.

więcej

Przedświąteczne becikowe

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, wręczył kolejnym sześciu łęczyckim milusińskim becikowe.

- Do świąt Wielkiej Nocy pozostały dwa tygodnie, więc jestem pewien, że pieniądze naszym milusińskim i ich rodzicom bardzo się przydadzą - mówi Krzysztof Lipiński.

Przedświąteczne becikowe otrzymali:


Córka Natalka, matka Anna i ojciec Dariusz Krysiakowie


Syn Szymon, matka Małgorzata i ojciec Janusz Pawłowscy


Córka Marcelina i matka Izabela Wojtczak


Syn Aleksander, matka Aleksandra Bednarska


Córka Zuzanna i matka Urszula Królak


Syn Ryszard i matka Joanna Janic

więcej

Urzędnicy zdali na piątkę

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbywał się przedcertyfikacyjny audit, którego celem było sprawdzenie merytorycznej wiedzy urzędników.

Auditorem, z ramienia firmy konsultingowej "Umbrella" był Tomasz Makos. Auditor przez cały dzień egzaminował łęczyckich urzędników; oceniał wiedzę merytoryczną; opracowanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością; a na koniec dokonał podsumowania.

- Jestem bardzo zadowolony ze stanu wiedzy pracowników Urzędu Miejskiego. Są kompetentni, wykwalifikowani, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Widzę ogromną determinację w uzyskaniu certyfikatu ISO. Jestem pewien, że na przełomie maja i czerwca, Urząd Miejski w Łęczycy, bez problemów taki certyfikat uzyska. Przez cały dzień miałem bezpośredni kontakt z urzędnikami, ale także z klientami Urzędu, którymi są przede wszystkim mieszkańcy miasta. Klienci byli obsługiwani szybko, sprawnie i fachowo. Podoba mi się panująca w Urzędzie atmosfera, jest bardzo przyjazna zarówno między pracownikami, a także między pracownikami a klientami - stwierdzał Tomasz Makos.

- Cieszę się z tak pochlebnej oceny, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy się ciągle doskonalić, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystko po to, żeby nasi klienci byli jeszcze lepiej obsługiwani. Oczywiście, tak jak w każdym systemie są obszary, które wymagają pewnych dopracowań. Ci, urzędnicy, którzy tu pracują, na pewno podołają nowym wyzwaniom - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.


Tomasz Makos, auditor z firmy konsultingowej "Umbrella" przez cały dzień sprawdzał wiedzę łęczyckich urzędników miejskich

więcej

Gratulacje dla Liceum

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, przekazał na ręce Lucyny Sztompki, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, list gratulacyjny.

- List gratulacyjny jest wyrazem uznania dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników, za zajęcie wysokiego miejsce w rankingu szkół średnich "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw". Wśród 8 tysięcy polskich szkół średnich, łęczyckie Liceum zostało sklasyfikowane na 131 miejscu w kraju i na 9 miejscu w województwie łódzkim - stwierdzał Krzysztof Lipiński.

- Jesteśmy coraz wyżej w tej klasyfikacji. Jestem pewna, że w przyszłorocznej edycji znacznie poprawimy swoje miejsce. Na ten sukces pracują wszyscy, którzy są związani z naszą szkołą. Dziękuję, tym którzy przyczynili się do tak wysokiego miejsca w rankingu. Dziękuję Panu Burmistrzowi, że zawsze pamięta o naszej szkole; szkole której jest absolwentem - mówiła Lucyna Sztompka.

więcej

Przedcertyfikacyjny audyt

Dziś, w Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbędzie się przedcertyfikacyjny audyt. Jak już informowaliśmy, Urząd Miejski stara się uzyskać certyfikat jakości ISO 9001 - 2001. Uzyskanie ISO pozwoli na jeszcze lepszą obsługę klientów urzędu. Audyt przedcertyfikacyjny polegał będzie na sprawdzeniu wiedzy miejskich urzędników.

Właściwy audyt rozpocznie się na początku maja tego roku.

więcej

Uchwalili niezgodnie z prawem

Radni z klubu "Niezależni" uchwalili budżet Łęczycy na 2006 rok. Na nic się zdały argumenty mecenas Izabeli Śniecińskiej, że tryb wniesionych poprawek do budżetu jest niezgodny z prawem i może zostać zaskarżony do wojewody. Panie Caban, Domińczak i panowie Saganiak, Urbański, Miksa, Pijewski, Biniewicz i Chowaniec zagłosowali za budżetem, który przede wszystkim ma promować ich poczynania w ich okręgach wyborczych. To na to pójdą pieniądze z tegorocznego budżetu.

Radni "Niezależni" nie dali się przekonać, że postępują wbrew prawu, zabierając pieniądze na elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim, do wykonania którego Urząd jest zobligowany do dnia 17 sierpnia.

- Nie można tego inaczej nazwać jak bezprawiem. Urząd Miasta stara się od roku czasu o certyfikat jakości ISO. Te działania mają służyć miastu i jego mieszkańcom, a są torpedowane przez grupę radnych, dla których prawo nic nie znaczy. Potrafię zrozumieć nienawiść do mnie, ale jeżeli ta nienawiść przeradza się w nienawiść do Królewskiego Miasta, to jest dla mnie niezrozumiałe - stwierdzał Krzysztof Lipiński.

"Niezależni" zabrali pieniądze przeznaczone w budżecie na organizację Dnia Dziecka, Turniej Rycerski, Festiwal Zwiastunów Filmowych, imprezy sportowe organizowane dla łęczyckich dzieci, plażę miejską.

Wykonane mają być tylko drogi w ich okręgach wyborczych. Pan Urbański poszedł nawet dalej w swoich propozycjach, gdy zażądał, aby w planie na 2007 rok ująć nakłady na remont ulicy Poznańskiej w wysokości 300 tysięcy złotych. Wycofał jednak ten postulat.

Podczas czwartkowej sesji, Krzysztof Lipiński wniósł autopoprawki do budżetu.

- Po rozmowach z radnymi i po odbyciu Komisji Wspólnej, zdecydowałem się na wniesienie poprawek do budżetu. Sądziłem, że radni "Niezależni" nie będą torpedować budżetu. Myliłem się. Oni myślą tylko o swoich partykularnych interesach i grach wyborczych. Dobro miasta? To słowo nic dla nich nie znaczy. Ich populizm, powoduje, że łęczyckie dzieci zostały pozbawione wielu radości - mówi Krzysztof Lipiński.

więcej

„Zabili” łęczyckie imprezy

Swoimi decyzjami, podczas sobotniej sesji budżetowej, radni z klubu "Niezależni", zlikwidowali imprezy, którymi od wielu lat szczyciła się Łęczyca i jej mieszkańcy. Niestety, w tym roku nie będzie już Dnia Dziecka, nie będzie Turnieju Rycerskiego, nie będzie Festiwalu Zwiastunów Filmowych. Imprezy, w których brały udział tysiące łęczycan, i na które przyjeżdżało tysiące turystów, jednym pociągnięciem "Niezależnych" przeszły do lamusa.

Nie dość, że "Niezależni" zlikwidowali tak sztandarowe imprezy, z których słynęła Łęczyca w całej Polsce, to jeszcze nie pozwalają organizować żadnych imprez sportowych dla łęczyckich dzieci. Imprez tych odbywało się każdego roku kilkadziesiąt. Turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, tenisa stołowego, ziemnego i wiele innych, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych łęczycan. Radość dzieci z medali, dyplomów, pucharów była ogromna. Z zaszczytem pokazywali statuetki najlepszych strzelców, bramkarzy, zawodników. Dziś, te czasy odchodzą w przeszłość. Dla "Niezależnych" ważniejsze są wybory i drogi, które zostaną wyremontowane w ich okręgach wyborczych.

- Szkoda, że zabraknie w naszym mieście tak pięknych imprez. Jednak musimy wziąć pod uwagę, że środki przeznaczone przez radnych „Niezależnych” na remonty tych ulic są niewystarczające o czym oni doskonale wiedzą. Mam nadzieję, że w populistyczne hasła głoszone przez nich, w naszym mieście nikt nie uwierzy – mówi Ryszard Łuczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

- To sabotaż, tego o co przez tyle lat Łęczyca starała się. Turniej Rycerski został wpisany do nielicznych imprez o randze wojewódzkiej. Podobnie, jak "Barwy jesieni". Likwidować Turniej Rycerski, mogą tylko ludzie pozbawieni wszelkich skrupułów i ci, którzy nie kochają Łęczycy. Przykro mi to mówić, ale w naszym mieście istnieje taka grupa, która zamierza realizować tylko swoje interesy - stwierdza Krzysztof Lipiński.

Cóż, "Niezależni" zabrali pieniądze na ich organizację. Chcieli i zaczynają realizować plan zrobienia z Królewskiego Miasta "Ciemnogrodu"

więcej

Ważne i mniej ważne

Po złożeniu przez Krzysztofa Lipińskiego, burmistrza Łęczycy, podczas czwartkowej sesji, autopoprawek do budżetu miasta, radni "Niezależni" zgłosili wniosek formalny o przerwę w obradach.

- "Autopoprawka burmistrza jest bardzo poważna" - uważa Krzysztof Urbański, przewodniczący łęczyckiej Rady Miasta. "Przerwanie obrad ma dać czas radnym na przeanalizowanie propozycji. Nie są to małe zmiany, dlatego należy je na spokojnie i dogłębnie przeanalizować" - stwierdzał na łamach "DŁ" z dnia 25 - 26 marca.

Obrady przerwano i "Niezależni" mieli czas na przeanalizowanie propozycji burmistrza. Tego czasu, "Niezależni" nie dali pozostałym radnym, gdy ci poprosili o przerwę w sobotnich obradach, na przeanalizowanie poprawek do budżetu. Poprawki te były znacznie większe i wymagające bardziej dogłębnych przemyśleń.

- Tak wielkie zmiany wniesione obecnie przez "Niezależnych", powinny być skonsultowane ze mną. Nikt z radnych "Niezależnych", nie mówił nic o tak dużych zmianach do budżetu. Nic takiego nie miało miejsca, gdy odbywały się komisje Rady Miasta oraz Komisja Wspólnej - stwierdzała Janina Moruzgała, skarbnik miasta.

- Inaczej, tego nie można nazwać jak kompromitacją i skandalem. "Niezależni" mogą analizować poprawki, a nam nie dają takiej szansy. Zhańbiliście to miasto i samych siebie. Wasze partykularne interesy widać na każdym kroku - stwierdzał radny Wojciech Wojciechowski.

Okazuje się, że są ważniejsi i mniej ważni w Radzie Miasta. Jedni mogą analizować budżet, a inni... nie, bo tak podoba się "Niezależnym".

- Kompromitacja, to słowo, które jest adekwatne do działań "Niezależnych". Nie dziwię się, że pracownicy niektórych łęczyckich placówek, myślą innymi kategoriami niż większość społeczeństwa, ale że nauczyciele są przeciwko Dniu Dziecka i imprezom sportowym organizowanym dla łęczyckich dzieci. Dziwne to, ale, niestety tak się dzieje - mówił Tomasz Baranowski.

więcej

Jest, czy nie jest "Niezależnym"?

Krzysztof Urbański, jak tylko może to broni się przed sformułowaniami, że jest radnym "Niezależnym".

- Nie jestem członkiem klubu "Niezależni" - stwierdzał pan Urbański, podczas ostatniej sesji.

Jednak, gazeta, na którą pan Urbański tak lubi się powoływać pisze zupełnie co innego. Oto wypowiedź pana Urbańskiego, zamieszczona w "DŁ" z dnia 15 marca 2006 roku, pod jego zdjęciem: "Sytuacja, kiedy burmistrz Łęczycy ogranicza radnym z naszego (czytaj: "Niezależnych") klubu zamieszczanie wypowiedzi na oficjalnej stronie urzędu, nie może trwać wiecznie. Stąd interwencje u wojewody".

Stronę gazety z tą wypowiedzią pokazała podczas ostatniej sesji, panu Urbańskiemu, radna Urszula Trzonkowska.

- To chyba kaczka dziennikarska. Nie jestem "Niezależnym", chociaż głosuję, tak jak ten klub - stwierdzał pan Urbański.

- Jest pan stronniczy, a obiecywał, że będzie przewodniczącym całej Rady. Najgorsze jest to, że pańskie despotyczne zapędy, którymi kieruje się pan w swoim zakładzie pracy, jakim jest więzienie, przenosi pan na obrady Rady Miejskiej. To jest niedopuszczalne. Nie życzymy sobie, aby nasze wypowiedzi były przez pana krytykowane i komentowane - mówił Ryszard Łuczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Wracając do wypowiedzi pana Urbańskiego na łamach "DŁ", to informujemy, że na swój donos otrzymał już odpowiedź od pani Heleny Pietraszkiewicz, Wojewody Łódzkiego: "W odpowiedzi na Pan pismo dotyczące ograniczenia Radnym Rady Miasta Łęczyca dostępu do internetu w Urzędzie Miasta uprzejmie informuję, iż wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem gminnym może wkraczać w sprawy gminy tylko wtedy, gdy ma do do tego ustawowe upoważnienie. Zgodnie z obowiązującym prawem nie mam więc możliwości wpływu na zmianę sytuacji panującej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Kwestia udostępnienia internetu należy do kompetencji Burmistrza Miasta jako kierownika urzędu..." Tyle Pani Wojewoda.

- Pan Urbański i "Niezależni" chcieli ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, zrobić taką samą stronę, na której piszą i opluwają Urząd Burmistrza Łęczycy. Dzięki Pani Wojewodzie i prawu, to się nie uda. Ta strona nie będzie miejscem na polemiki. Pan Urbański, kierując pismo do Wojewody, jeszcze raz potwierdził, że ze znajomością prawa jest bardzo na bakier - stwierdza Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

więcej

Przy zielonych stołach

W SP nr 3, po raz kolejny został rozegrany Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta. W rozgrywkach uczestniczyli najlepsi zawodnicy i zawodniczki z łęczyckich szkół podstawowych.

Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące i stojące na wysokim poziomie. Do fazy finałowej zakwalifikowali się: Łukasz Skudlarski, Kamil Skudlarski i Kacper Urbański. W fazie finałowej obowiązywał system "każdy z każdym".

Zwycięzcą turnieju został Łukasz Skudlarski, który pokonał 2:0 Kacpra Urbańskiego i również 2:0 swojego młodszego brata Kamila.

W meczu o drugie miejsce, Kacper Urbański wygrał po emocjonującym meczu 2:0 z Kamilem Skudlarskim.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, które wręczył Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy. Dyplomy za udział w zawodach otrzymali: Joanna Nawrotek, Martyna Jankowska, Wojciech Czarnociński, Adam Zachwieja, Maciej Bugajski, Filip Giernaga, Arkadiusz Czarnecki, Marcin Chodakowski, Weronika Ficek, Piotr Bednarek, Sebastian Góra, Maciej Grzybowski, Adam Andrysiak, Adam Jura, Dawid Michałowski, Krzysztof Tucholski i Marta Stodulska.

więcej

Przerwana sesja

Na wniosek klubu "Niezależni" przerwana została wczorajsza sesja Rady Miasta Łęczyca. Obrady będą kontynuowane w sobotę o godzinie 10.00.

więcej

Uhonorowano Honorowych Dawców Krwi

W Zamku Królewskim w Łęczycy odbyła się uroczystość związana z przyznaniem odznaczeń państwowych Honorowym Dawcom Krwi.

W uroczystości wziął udział Witold Gwiazda, Wicewojewoda Łódzki, a łęczyckich samorządowców reprezentowali Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta i Zbigniew Wojtera, Starosta Powiatu Łęczyckiego.

Z łęczyckim dawcami krwi spotkali się także Stanisław Maciejewicz, Dyrektor Zarządu Łódzkiego PCK, Jacek Biernacki, Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady HDK.

Miło nam poinformować, że Waldemar Łukaszewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż zasługi został wręczony Mieczysławowi Redlochowi, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Wodziński.

Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali uhonorowani: Paweł Dębski, Paweł Filipiak, Maciej Karkowski, Bogdan Olejniczak, Andrzej Pabin, Tomasz Pijewski, Czesław Szymczak i Cezary Żyndżo.

Wszystkim uhonorowanym składamy najserdeczniejsze gratulacje.

więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 48