Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Tenis stołowy w Szkole Podstawowej Nr 3

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Jest to impreza cykliczna wpisana w kalendarz imprez o charakterze sportowych objętych patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca. Otwarcia turnieju dokonali Pan Andrzej Olszewski – Burmistrz Miasta, Pani Krystyna Pawlak – wiceburmistrz, Pan Jan Budziński – sekretarz Urzędu Miejskiego oraz Pan Wojciech Czaplij – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu rozgrywając pokazową partię tenisa stołowego.

więcej

Pracownie komputerowe dla szkół

Pani Barbara Kochanowska – Łódzki Kurator Oświaty wytypowała szkoły do otrzymania pracowni komputerowych w projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół w roku 2007” oraz sprzętu komputerowego w projekcie „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na liście znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy, która otrzymała pracownię komputerową. Pracownię komputerową typu Macintosh otrzymało łęczyckie Gimnazjum, a Internetowe centrum informacji multimedialnej do biblioteki szkolnej w 2007roku otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łęczycy. Informację tę zamieściło Kuratorium na swojej stronie w dniu 25 maja 2007r. Gratulujemy.

więcej

Tylko do końca maja 2007r wykup lokali mieszkalnych za 4% ceny rynkowej

WAŻNA INFORMACJA
dla najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach komunalnych.

Najemcy, którzy złożą wnioski o wykup lokalu mieszkalnego do końca maja 2007 r. mogą stać się ich prawnymi właścicielami jeszcze za 4% ceny rynkowej. Wnioski złożone po tej dacie uprawnią do wykupu za 20% ceny rynkowej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok. 42 (II piętro) lub pod nr tel: (024) 721-03-30.

więcej

Spotkanie z Burmistrzem

W dniu 16 maja 2007roku w łęczyckim Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Łęczycy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Łęczycki Komitet Ochrony Bezrobotnych i stanowi realizacje zadania współfinansowanego przez Fundacją Batorego pod nazwą Masz Głos Mas Wybór.

Spotkanie rozpoczęła pani Jolanta Żebrowska Prezes Łęczyckiego Komitetu Ochrony Bezrobotnych przedstawiając założenia spotkania. Następnie o zabranie głosu został poproszony Burmistrz, który przedstawił zebranym łęczycanom swoje spostrzeżenia dotyczące najistotniejszych łęczyckich problemów i podjętych sposobów ich rozwiązania.
Najważniejsze problemy trapiące łęczycan to:
1. Brak mieszkań;
2. Brak pracy;
3. Szeroko pojęte bezpieczeństwo.

więcej

DKK zaprasza na „Podróże z Herodotem”

W poniedziałek 28 maja o godz. 18.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przedmiotem spotkania będzie książka Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Podróże z Herodotem”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

więcej

Przegląd miasta

Od kilku dni na ulicach naszego miasta spotkać można radnych którzy wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta dokonują przeglądu poszczególnych części miasta.
Przeglądy dokonywane są w celu zdefiniowania najbardziej pilnych potrzeb miasta i umieszczenia ich w harmonogramie budżetowym.

Dotychczas zostały przeprowadzone przeglądy na Waliszewie oraz na ulicy Ozorkowskiej i Dworcowej.

We wstępnych ustaleń wynika, że lista najpilniejszych prac jest długa.

Realizacja zadań będzie musiała zostać rozłożona na kilka lat.

Najczęściej mieszkańcy miasta uskarżają się na zły stan dróg i chodników oraz wskazują miejsca w których muszą interweniować różne służby miejskie oraz Policja.

Ponieważ dokonywane przeglądy budzą duże zainteresowanie mieszkańców przedstawiamy orientacyjny harmonogram przeglądów. Zapraszamy mieszkańców do przekazywania uwag w trakcie dokonywanych wizji jaki i przekazywanie uwag do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

ul.: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Dworaczka, Górnicza, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Krótka, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej,Ozorkowskie Przedmieście 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 69, Polna, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Staromiejska, Tumska, Juliana Tuwima, Wiejska, Stefana Żeromskiego.
11.05.2007 Piątek godzina 15:00

więcej

Indykatywny Program Inwestycyjny

Od kilku miesięcy Miasto Łęczyca, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Gmina Góra Św. Małgorzaty , Muzeum Archeologiczno - Etnograficzne w Łodzi i Kuria Łowicka ubiegają się o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizacje zadania pod nazwą Indykatywny Inwestycyjny.

Zadaniem tego projektu jest realizacja zadań związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury historyczno - turystycznej w Łęczycy z rozszerzeniem do Kolegiaty w Tumie.

Programem został objęty Zamek Królewski w Łęczycy.

Planowane prace to między innymi:
- rekonstrukcja Domu Starego, stworzenie tam centrum konferencyjnego,
- remont i częściowe podwyższenie murów obwodowych,
- remont i rekonstrukcja wieży szlacheckiej, dająca możliwość organizowania tam wystaw,
- zainstalowanie szklanej windy, adaptacja lochu na wystawy czasowe,
- zainstalowanie mobilnego zadaszenia nad dziedzińcem Zamku,
- zagospodarowanie terenu dziedzińca, poprzez utwardzenie jego powierzchni,
- oświetlenie dziedzińca zamkowego,
- konserwacja murów zamku.

więcej

Spotkanie z Burmistrza Miasta Łęczycy i Radnych Miasta

Spotkanie z Burmistrza Miasta Łęczycy i Radnych Miasta Łęczyca z Komendantem Powiatowym Policji w Łęczycy.

W dniu 17 maja 2007r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja Olszewskiego i Radnych Miasta Łęczyca z Komendantem Powiatowym Policji w Łęczycy Nadkomisarz mgr Krzysztof Woskowski.

W trakcie spotkania strony dokonały wymiany uwag na temat bezpieczeństwa w mieście.

Radni informowali o miejscach niebezpiecznych w ich okręgach wyborczych i prosili o interwencje.

więcej

Strategia rozwoju Miasta Łęczyca

Od kilku miesięcy z inicjatywy Burmistrza Miasta Łęczycy Andrzeja Olszewskiego w Urzędzie Miasta prowadzone są prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Łęczyca.

Stworzenie takiego dokumentu jest konieczne w celu ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania takie jak na przykład fundusze unijne. Dokument nakreśli kierunki rozwoju naszego miasta. Dokument ten musi pozostawać zgodzie z Narodową Strategią Rozwoju na lata 2007-13 oraz Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego i Powiatu Łęczyckiego.

Planowany koniec prac w Urzędzie Miejskim nad opracowaniem Strategii to 1 sierpnia 2007 r. W tworzenie Strategii zostali zaangażowani specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi.

Spotkali się oni z kierownikami referatów Urzędu Miasta i jednostek miejskich w celu dokonania wspólnych uzgodnień.

więcej

Konkurs "Zdrowe płuca masz, jeśli o nie dbasz" rozstrzygnięty

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęczycy informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem „Zdrowe płuca masz, jeśli o nie dbasz”.

Powyższy konkurs został ogłoszony przez OZ i PZ PSSE w Łęczycy w ramach realizowanego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” przez szkoły podstawowe. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób alergicznych i astmy. Program adresowany jest do rodziców i uczniów klas I-III, którzy często chorują na infekcje górnych dróg oddechowych, ale także do nauczycieli i pielęgniarek środowiska szkolnego. Do konkursu przystąpiło siedem szkół podstawowych.


więcej

Ogłoszenie

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy poszukuje kandydatów do służby.
Poniżej zamieszczamy pełen tekst ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 24 721 26 32 wew. 107.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełen tekst ogłoszenia.

więcej

Wybory Małej Miss Łęczycy

Dom Kultury w Łęczycy zaprasza na wybory Małej Miss 2007, które odbędą się 20 maja br. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Domu Kultury.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

więcej

Wystawa Doroty Sak w łęczyckim muzeum

Muzeum w Łęczycy serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy Doroty Sak, które odbędzie się w dniu 25 maja o godzinie 18.00 w sali recepcyjnej zamku i na wieży szlacheckiej. Wystawę zatytułowaną „Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy” będzie można oglądać do 18 czerwca.

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 24