Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Utrudnienia w ruchu drogowym na pl. Kościuszki podczas obchodów Dnia Dziecka

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 31 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2015 roku parkingi przy pl. Kościuszki będą zamknięte. Wystąpią również poważne utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Panieńskiej. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Zapraszamy na obchody Dnia Dziecka w ŁęczycyKliknij na obrazki, by przeczytać szczegółowy program
więcej

Zagrajmy w tenisa z Przewodniczącym Rady Miasta Zenonem Koperkiewiczem oraz Radnymi

Szanowni, Drodzy Łęczycanie – zagrajmy wspólnie w tenisa z Przewodniczącym Rady Miasta Zenonem Koperkiewiczem oraz Radnymi naszej Królewskiej Łęczycy.

Niedziela, 31 maja 2015r., godz. 10–16


Miło nam poinformować wszystkich miłośników sportu, a zwłaszcza tenisa, że po raz kolejny, mimo niezbyt przychylnej wiosny Miejskie Centrum Tenisowe – MMKT Łęczyca ma przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców, a także sympatyków białego sportu spoza Łęczycy, zwłaszcza całe Rodziny wraz z dziećmi – przecież to Ich Wielkie Święto, aby zagrać w tenisa i móc podziwiać nasz wspaniały obiekt tenisowy.
więcej

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu


„Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”


31 maja to ustanowiony przez WHO Światowy Dzień bez Tytoniu. Niech w mikroświecie każdego palacza dzień ten stanie się zachętą do ustanowienia przełomowej zmiany – odstawienia papierosów na zawsze. I po raz kolejny głośno powiedzmy, szczególnie tym młodszym szukającym wrażeń, o wielkiej szkodliwości niepozornego białego dymka.


Palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Tytoń wypalany w dowolnej formie jest przyczyną 90% wszystkich nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka udarów i śmiertelnych ataków serca. Zabija średnio jednego na dwóch palaczy.
więcej

Dzieci z Przedszkola nr 1 podczas wycieczki autokarowej do ZOO w Borysewie

W dniu 20 maja 2015r. dzieci z grup: I „Biedronki” i II „Żabki” uczestniczyły w wycieczce autokarowej do ZOO SAFARI w Borysewie. Na najmłodszych przedszkolaków czekało wiele niespodzianek. Dużą atrakcją była przejażdżka ciuchcią oraz karmienie zwierząt w MINI ZOO. Ponadto dzieci miały możliwość zobaczyć również pokaz karmienia lwa i krótkiego spaceru po terenie. Pełne wrażeń najmłodsze przedszkolaki wróciły do Łęczycy. Na pewno z niecierpliwością oczekiwać będą na kolejny wyjazd. 

Foto: Przedszkole nr 1

więcej

Wybory ławników sądowych na kadencję w 2016 - 2019

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi liczba ławników, którzy winni być wybrani najpóźniej w miesiącu październiku br wynosi:

I. Sąd Okręgowy w Łodzi ogółem 4, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0.

II. Sąd Rejonowy w Łęczycy ogółem 10, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0.

III. Sąd Rejonowy w Kutnie ogółem 0, Ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 12.06.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 12.06.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty do składu komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.53.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Bezpłatne badania kardiologiczne w Łęczycy

8 czerwca mieszkańcy Łęczycy będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania serca aparatem EKG oraz skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Akcję organizuje poseł Agnieszka Hanajczyk razem ze Zgierskim Centrum Kardiologicznym Med Pro. Badania będą odbywały się w godzinach 9-13 w budynku Ratusza Miejskiego na pierwszym piętrze, przy placu Tadeusza Kościuszki 33. By wziąć udział w badaniach należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 791 345 079 do dnia 5 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Liczba miejsc jest ograniczona.
więcej

Informacja dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Odpracowanie tego dnia nastąpi 13 czerwca br. (sobota) w godzinach 8.00-15.30. Straż Miejska będzie pracować w godzinach 7.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.05.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Informacja dotycząca braku obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Komendanta Straży Miejskiej w Łęczycy

Organizacja straży gminnych uregulowana jest w art. 6 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zgodnie z treścią tego artykułu straż jest jednostką organizacyjną gminy i rada gminy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach postanowić o umiejscowieniu jej w strukturze urzędu gminy. Takie umiejscowienie komendy straży w strukturze urzędu gminy powoduje, że jest ona reprezentowana na zasadach ogólnych przez organ gminy i nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej. W myśl § 3. 1. Regulaminu Straży Miejskiej w Łęczycy straż stanowi umundurowaną formacją samorządową, powołaną przez Radę Miejską w Łęczycy w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych

4) Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy,

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

6) innych ustaw i aktów wykonawczych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących zagadnień ochrony porządku publicznego.
więcej

Przedszkolaki w krainie fantazji

20 maja 2015 r. w Przedszkolu Nr 1 w Łęczycy odbył się II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „W krainie fantazji”. Udział w nim brało 14 dzieci z następujących placówek: Przedszkole Nr 4 w Łęczycy, Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, Przedszkole Nr 1 w Łęczycy, Przedszkole w Uniejowie, Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty. 

Foto: Przedszkole nr 1

więcej

1 2 3 4 5 następna wszystkich aktualności: 66