Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

„W kasku bezpieczniej” i… zdrowiej!

W czerwcu firma De Heus - producent mieszanek paszowych z siedzibą w Łęczycy – przeprowadziła trzecią już z rzędu akcję dla małych rowerzystów, promującą bezpieczeństwo na drogach wiejskich. W ramach projektu „W kasku bezpieczniej” tylko w powiecie łęczyckim De Heus rozdał niemal 700 kasków rowerowych.

 

Tekst i foto: De Heus

więcej

Bezpieczne wakacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w związku ze zbliżającymi się wakacjami życzy, aby okres wypoczynku był przyjemny ale przede wszystkim zdrowy i bezpieczny. Dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto kilka z nich: - w czasie upałów należy pamiętać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych oraz stosowaniu kremów z filtrami ochronnymi - dbać o zdrowie i higienę.

Stosować zasady zdrowego stylu życia i odżywiania oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny - nie przechowywać poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu, ponieważ mogą spowodować wystąpienie zatrucia pokarmowego - nie spożywać żywności z objawami nieświeżości lub zepsucia - pić tylko wodę przegotowaną lub butelkowaną - wybierając się do lasu należy pamiętać o ubraniu odpowiedniej odzieży zakrywającej jak najwięcej części ciała. Po wizycie w lesie należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli zauważysz kleszcza zwróć się o pomoc w jego usunięciu - korzystać z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych i zabezpieczonych. Nigdy nie skacz do wody w nieznanych miejscach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

więcej

APEL!

Chcielibyśmy bardzo, aby teren przy fontannie służył naszym mieszkańcom i odwiedzającym miasto turystom jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Aby tak się stało, należy o to miejsce dbać. Dlatego zabrania się:

• kąpania w fontannie

• zatykania dysz fontanny

• wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, łyżworolkami itp.

• rzucania papierów, niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych śmieci

• wprowadzania zwierząt na teren fontanny

• niszczenia i uszkadzania roślinności.Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad, a tym samym o niezakłócanie spokoju i porządku publicznego.
więcej

Łęczyca na V Pikniku Funduszy Europejskich

23 czerwca 2013r. Łęczyca brała udział w Pikniku Funduszy Europejskich, zorganizowanym na Rynku Manufaktury w Łodzi. Jako beneficjenci środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 prezentowaliśmy działania podjęte w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Stoisko, na którym witał zgromadzonych łodzian i turystów Szlachcic Boruta było oblegane przez tłumy zainteresowanych zwiedzaniem łęczyckich zabytków, udziałem w naszych imprezach. Z Rajcami Miejskimi z Łęczycy na antenie Telewizji Polskiej Programu 2 rozmawiała Anna Popek. Aktywność w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków europejskich przez Łęczycę podkreślił Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. 


więcej

Fontanna w Łęczycy uruchomionaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Po długim oczekiwaniu, w miniony piątek nastąpiło uruchomienie w ramach projektu pt. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta” pierwszej w naszym mieście kolorowej fontanny. Od samego początku stała się ona osobliwą atrakcją łęczyckiej starówki. Wydarzenie to zbiegło się z falą upałów na obszarze środkowej Polski. Był to idealny moment do wykorzystania zasobów wodnych fontanny. Nie wątpliwie chcieli to sprawdzić chyba wszyscy młodzi mieszkańcy naszego miasta. 

więcej

Królewska tenisowa Łęczyca na konferencji prasowej Polskiego Związku Tenisowego w Warszawie

…..Ledwie opadł pył czerwonej mączki na cudownych łęczyckich kortach Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego tuż po zakończeniu VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Skrzatów (12lat) Super-Seria, „O Trofea Sióstr Radwańskich” z Honorowym Patronatem Pana Marszałka Województwa Łódzkiego, a już płyną do nas organizatorów i wszystkich łęczycan pochwały, dobre oceny i słowa uznania z ust Pana Krzysztofa Suskiego Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisowego w Warszawie, za fantastyczny obiekt tenisowy, wspaniałą organizację, rodzinną, sportową atmosferę i swoistą tenisową magię, którą czuć na każdym metrze naszego Centrum Tenisowego. A wszystko to w obecności wielu dziennikarzy największych gazet oraz w świetle kamer i włączonych mikrofonów głównych stacji telewizyjnych: TVP, Polsat, TVN i innych w czasie transmisji na żywo w kilku programach informatycznych.
więcej

Wsparcie moralne dla zawodników z łęczyckiego TPD

Młodzi piłkarze z ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy, za pośrednictwem kierownika placówki, wystąpili do Klubu Odra Wodzisław Śląski z prośbą o wsparcie moralne podczas meczu, jaki rozegrają w ramach Hurtap Junior Cup 21 czerwca br. na boisku Orlik przy LO w Łęczycy. Zawodnicy Odry zareagowali bardzo pozytywnie i natychmiastowo. Zapraszamy do obejrzenia filmu (kliknij tutaj, aby obejrzeć film).
więcej

"Kocham Łódzkie" - o Łęczycy w TVP 3

Zapraszamy do obejrzenia programu TVP 3 Łódź, w którym są prezentowane najciekawsze miejsca województwa łódzkiego. Program, emitowany 19 czerwca br. na antenie telewizji, dotyczył wykorzystania Funduszy Europejskich. Gośćmi programu byli: Burmistrz Łęczycy - Andrzej Olszewski oraz Szlachcic Boruta, przedstawiciele Urzędu Miasta w Uniejowie.KOCHAM ŁÓDZKIE (kliknij tutaj, aby obejrzeć)więcej

Lubimy wiersze Juliana Tuwima

Rok 2013 został ustanowiony Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji w czerwcu odbyły się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Łęczycy lekcje, w których uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej Nr 3 a także dzieci z klas „O”. Głównym celem było zapoznanie dzieci z postacią autora i jego wierszami dedykowanymi najmłodszym odbiorcom. Lekcje były ciekawe i kończyły się wspólną, wesołą zabawą. 

Tekst i foto: Biblioteka dla dzieci

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2013 roku. (Zarządzenie Nr 120.55.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 3 lipca 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Ogłoszenie i formularz zgłoszenia przedstawiciela
więcej

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2013 roku. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.55.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.Zarządzenie Nr 120.55.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2013r.
więcej

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Super Seria Skrzatów „O Trofea Sióstr Radwańskich” - VIII Edycja


Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego


VIII Edycja Turnieju OTK Super Seria Skrzatów o Trofea Sióstr Radwańskich za nami … Te kilka wspaniałych dni z tenisem na kortach w Królewskiej Łęczycy na długo pozostaną w pamięci uczestników, przybyłych gości oraz organizatorów imprezy MMKT – Łęczyca. Myślimy, że dla wszystkich, którzy rywalizowali, dopingowali i odwiedzali Miejskie Centrum Tenisowe w czasie trwania turnieju było to wspaniałe sportowe święto z TENISEM w roli głównej. Wydaje nam się, że zarówno królewski, zabytkowy i historyczny Kraków jak i wielowiekowa Łęczyca mogą być dumne z tego corocznego przedsięwzięcia. 

Tekst i foto: MMKT Łęczyca

więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski w Łęczycy przypomina, iż z dniem 1 lipca 2013 roku przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy o wywóz nieczystości. W związku z powyższym dla właścicieli budynków zamieszkałych powstaje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

Uwaga! Gmina nie dokonuje zakupu pojemników dla mieszkańców!

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji w terminie mają taką możliwość do dnia 25 czerwca 2013 r. W przeciwnym wypadku wystawiona zostanie decyzja administracyjna naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej

Muuvit’ z RESPECT your Health w Filii nr 4 MiPBP!

Każdy papieros skraca życie o 5, 5 minuty, 20 sztuk wypalonych dziennie skraca je o około 5 lat, a 40 sztuk dziennie o 8 lat. Palenie jest szkodliwe nie tylko dla osoby palącej. Również ludzie przebywający w otoczeniu palaczy są narażeni na choroby związane z nałogiem, gdyż dym tytoniowy zawiera 4 tysiące różnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Najbardziej szkodliwe substancje, jakie znajdują się w papierosach poznali uczestnicy programu Muuvit. Następnie wykonały gigantyczne papierosy, które zostały powieszone na bramce. Po ciężkich próbach, udało się pokonać nałóg! Nagrodą były zajęcia sportowe: bule, frisbee i twister dla podróżników. 

Tekst i foto: Filia nr 4 MiPBP

więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 51